21. COMITATUS ¦ GLATZ. ¦ Authore…

21. COMITATUS ¦ GLATZ. ¦ Authore Ions Scultet.o ¦ Ioannes Ianßonius excudit.

21.	COMITATUS ¦ GLATZ. ¦ Authore Ions Scultet.o ¦ Ioannes Ianßonius excudit.
Amsterdam 1649

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)

00697-05107-b 00697-05107-a

Skala 1:200000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica Communia.„.

Miedzioryt kolorowany, mapa gospodarcza.

Novus Atlas oder Welt-Beschreibung… Das vierdte Theil durch Johann Jansson. Amstelodami 1649 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy hrabstwa kłodzkiego Śląskiego kartografa J. Scultetusa opracowana przez J. Janssoniusa opublikowana w atlasie: Novus atlas sive… wydawanym w Amsterdamie przez autora mapy. Wykonane w oficynie „Janssonius workshop” na cześć „nieznanego kartografa”. Wydawca: Johannes Janssonius znany także jako Jan Jansson (1588-1664) urodził się w Arnhem w Holandii. Jego ojciec był księgarzem i wydawcą (Jan Janszoon Starszy). Kiedy ożenił się z córką kartografa Jodocus Hondius, założył także firmę wydawniczą w Amsterdamie. Jego pierwsza mapa została opublikowana w 1616 roku. Około 15 lat później założył spółkę osobową ze swoim szwagrem Hondiusem. Dodał kolejne wydania atlasu Mercator / Hondius. Po jego śmierci spadkobiercy wciąż wydali kilka map. Wiele jego płyt zostało zakupionych przez Pietera Schenka i Gerarda Valka.Na NW w treści herb hrabstwa kłodzkiego, na SW kartusz skalowy z legendą 5-cio stopniową osiedli, 4 elementów gospodarki przemysłowej: „Notæ”, na NE poza ramką ołówkiem: „185”, oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie na E tekst: „’t Graefschap ¦ GLATZ.„, pod tekstem: „Duytslandt.”, „MIIIIII„, ołówkiem na SE: „Scultetus – Jansonius ¦ 1633„, na NE: „184”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura nieregularna, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, księstwa, 2-st. osiedla
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 383×464, p: 388×467, a: 495×600

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00697/05107

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)