20. Ducatus ¦ SILESIÆ ¦ WOLANUS…

20. Ducatus ¦ SILESIÆ ¦ WOLANUS ¦ Authore Iona Sculteto ¦ Sprotta Silesio

20.	Ducatus ¦ SILESIÆ ¦ WOLANUS ¦ Authore Iona Sculteto ¦ Sprotta Silesio
Amsterdam 1649

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)

00685-05095-b 00685-05095-a

Skala 1:165000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Scala Milliarium duorum.„, „Milliare magnum.„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Novus Atlas oder Welt-Beschreibung… Das vierdte Theil durch Johann Jansson. Amstelodami 1649 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy Jana Janssoniusa opartej na mapie Śląskiego kartografa J. Scultetusa opublikowana w atlasie: Novus atlas sive… wydawanym w Amsterdamie przez autora mapy. Na SW w treści ozdobna winieta z herbem księstwa wołowskiego ozdobionym orłem Śląskim z tekstem: „Serenißimo et Celsißimo ¦ Principi ac Domino, ¦ D. GEORGIO RODULPHO, DUCI ¦ SILESIÆ LIGNICIENSI, BRE:¦GENSI, WOLAVIENSI, GOLDBER:¦GENSI, DOMINO SUO ACPRIN:¦CIPI CLEMENTISSIMO, ¦ Delineationem istam Ducatus ¦ WOLANI humillime d.d. ¦ Ionas Scultetus„. Na S w treści napis: „Joannis Janßonii excudit„, oznaczone strony świata: Septentrio., Meridies., Oriens., Occidens., Na SE w treści legenda 6-cio stopniowa osiedli, winnice, obiekty kultu religijnego ważne wzgórza. Na NE poza ramka ołówkiem: „193”. Na odwrocie na E tekst: „Het Hertoghdom ¦ WOLAW.„, Pod tekstem: „Duytslandt. MQQ„, ołówkiem na SE: „Scultetus – Janssonius ¦ 1635„, na NE: „192”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 6-st. sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, księstwa, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami na N i na S, co 5′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na N i na S, co 1′.
Ramka: zwykła
Format: r: 392×490, p: 399×495, a: 496×602

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00685/05095

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)