2. La Table du Pays de…

2. La Table du Pays de Pomeran, nselon les principautez, les villes plus excelientes, ¦ les bourgades & Chasteaux d’icelle.

2.	La Table du Pays de Pomeran, nselon les principautez, les villes plus excelientes, ¦ les bourgades & Chasteaux d’icelle.
Bazylea 1552

Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1508-1579)
Münster Sebastian (1489-1552)

00462-36957-b 00462-36957-a

Skala 1:1000000; skala przybliżona.

Drzeworyt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

La cosmographie universalle contenant la situation de toutes les parties du monde… Par Sebast. Munstere… [Basle] 1552 aux despens de Henry Pierre.

Mapa pochodzi z wczesnego wydania jednego z najpoczytniejszych dzieł XVI stulecia Cosmographii  S. Münstera. Pierwsze wydanie tego dzieła ukazało się w Bazylei w 1544 roku. Opisywana Mapa pochodzi z wydania francuskiego. Na N poza ramką pod tytułem herby z napisami: „Wandorum”, „Cassubiorum”, „Stetini”, „Pomeraniae”, „Vsedom”, „Gutzkouij”, „Wolgasti”, „Rugiae”, „Barthie”. Na SE w treści tekst w ramce w kształcie odwróconego trapezu: „La Pomerelle tant deca que de là reuiere de ¦ Vistule estoit…„. Numery stron na NW: „862„, na NE: „863„, na S poza ramką tekst, na SW: „L’empereur Hénry premier… …Brandembourg, & de la ¦ region”, na SE: „region de Meckelbourg. Et toute… …que eux qui semoyét la parol ¦ le de”, pod tekstem: „NNn  4”, na SE ołówkiem: „Munster 1558„, na SW stempel identyfikacyjny Romana Umiastowskiego. Na odwrocie teksty: „De la Cosmographie„, „Vniuerselle,liure III„, „LA REGION DE ¦ Pomeran ¦ Pierre Artopee, a monsieur Se/¦bastian Munster, Salut.„,  Numery stronna NW: „864„, na NE: „861” na SE pod tekstem: „NNn   3”. ołówkiem: „Münster”, na NE ołówkiem: „S. Münster 1551 ¦ Cosmographia”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygn. obrazkowa nieregularna
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, osiedla, prowincje
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: r: 163×377, a: 312×403

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00462/36957

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)