19. Parte ¦ Occidentale, ¦ Dedicata…

19. Parte ¦ Occidentale, ¦ Dedicata ¦ All’ Illustrissimo Sigr. ¦ BARTOLOMEO SARDI ¦ Nobile Lucchese ¦ Accademico degli Argonauti ¦ Segretario ¦ della Ryc.: 174; Poz.: 019; 00557/11890 M. del Ré di Polonia, ¦ Generale ¦ delle Poste del med: Regno, ¦ del P. M. Coronelli ¦ Lettore, e Cosmografo ¦ Publico

19.	Parte ¦ Occidentale, ¦ Dedicata ¦ All’ Illustrissimo Sigr. ¦ BARTOLOMEO SARDI ¦ Nobile Lucchese ¦ Accademico degli Argonauti ¦ Segretario ¦ della    Ryc.: 174; Poz.: 019; 00557/11890 M. del Ré di Polonia, ¦ Generale ¦ delle Poste del med: Regno, ¦ del P. M. Coronelli ¦ Lettore, e Cosmografo ¦ Publico
Wenecja 1692-1696

Coronelli Vincenzo (Vicenzo) Maria (1650-1718)
Sardi Bartolomeo (1645-1699)

00557-11890-b 00557-11890-a

Skala 1:4000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Miglia d’Italia

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Atlante Veneto, nel quale si Contiene la descrittione … degl’ Imperij, Regni, Provincie e Stati dell’ Universo … Opera e studio del Padre Maestro Coronelli, Min: Convent; Cosmografo della Serenissima Republica, e Professore di Geografia nell’ Università di Venetia. Ad uso dell’ Academia Cosmografia degli Argonauti. In Venetia … A spese dell’ Autore … MDCXCI … MDCLXXXXVI

Mapa europejskiej części Rosji wykonana na podstawie materiałów włoskiego historyka B. Sardi, ówczesnego dyrektora poczty w Polsce, przez weneckiego kosmografa i wydawcę Cornelliego i zamieszczona w jego atlasie. Opisane strony świata: Settentrione, Mezzo Giorno, Oriente, Occidenta. Na N w kartuszu tytułowym: „MOSCOVIA„. Na odwrocie na N ołówkiem: „Barth Sardi ¦ dyrektor poczty w Polsce”

Rzeźba:            kopczyki               Osiedla:sygnatura, kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:    hydrografia, makroregiony, państwa, prowincja, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 5°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1°.

Ramka:            zwykła

Format:            r: 598×444, p: 605×454, a: 691×482

Kolekcja:         Roman Umiastowski

00557/11890