19. KLEINER HANDATLAS DER GANZEN WELT

19. KLEINER HANDATLAS DER GANZEN WELT

19.  KLEINER HANDATLAS DER GANZEN WELT
Bazylea (1934)

Perthes Justus Johann Georg (1749-1816)                                                      

K L E I N E R

H A N D A T L A S

D E R   G A N Z E N  W E L T

V  E  R  L  A  G:

G. FÜR PAPIER, DRUCK U. VERLAG, BASEL, NAUENSTR. 10

 

 

Mały atlas świata wydany w Bazylei na przełomie XIX i XX wieku zawierający mapy J. Perthesa. Atlas jest oprawiony zszywkami w prostą żółto-brązową okładkę z mocnego papieru o wymiarach 20,5 × 17 cm (szer. × wys.). Na okładce tytuł atlasu – identyczny ze stroną tytułową. Na tylnej okładce reklama drukarni Emila Steinera. Na wewnętrznych okładkach reklamowane są książki Emila Steinera. Atlas ma stronę tytułową, 1 stronę ze spisem treści, 18 stron z danymi statystycznymi dotyczącymi różnych krajów i 20 map o wymiarach 20,5 × 17 cm (szer. papier niż strony tekstowe. Nie ma indeksu.

Justus Perthes

Najpierw w atlasie znajduje się mapa świata. Dalej znajduje się 11 map krajów Europy, 3 mapy Azji, po 1 mapie Afryki i Australii oraz 3 mapy obu Ameryk. Zobacz także spis treści. Ze względu na rozmiar mapy skale są małe. Ogólne mapy kontynentów mają skalę 1:60 000 000 (Europa 1:30 000 000). Inne skale są wielokrotnościami tego, na przykład 1: 7 500 000 (większość krajów w Europie) i 1: 1 875 000 (Szwajcaria). Szczegóły znajdują się w spisie map, mapach wstawkowych i skali. Mimo małej skali mapy zawierają dużo informacji bez przepełnienia. Mapy wykonano miedziorytem i wydrukowano litograficznie. Wszystkie mapy, z wyjątkiem mapy świata, są pokolorowane politycznie (kolor konturu). Na górnym marginesie map umieszczona jest nazwa arkusza, tytuł „Weltatlas” oraz numer arkusza. Na dolnym marginesie skala, tekst „Gotha: Justus Perthes” oraz skala liniowa. W porównaniu z Perthes Taschenatlas der ganzen Welt mapy i strony tekstu zostały oprawione i rozłożone. Dlatego atlas jest prawie dwa razy szerszy niż wersja niemiecka i dużo cieńszy. Jedna strona tekstu w tej wersji zawiera taką samą ilość tekstu jak dwie strony w wersji niemieckiej. Z 24 map z wydania niemieckiego pominięto cztery: trzy mapy regionalne Niemiec oraz mapę Ameryki Środkowej i Indii Zachodnich. Dlatego prawie wszystkie mapy mają inny numer niż w wersji niemieckiej. Na mapach (u góry po prawej) tytuł atlasu i numer mapy wydrukowano inną czcionką. Na marginesach map nie ma liter ani cyfr – obecne w wersji niemieckiej ze względu na użycie indeksu (nieobecnego). Na 18 stronach tekstu – co odpowiada 36 stronom składanym – znajdują się fragmenty stron 22-96 w wersji niemieckiej. Szczegóły znajdziesz w tabeli porównawczej. Istnieje również strona ze zdjęciami obu wersji obok siebie w celach porównawczych.Stron tekstu: 20, tablic: 20, format: 172x204x4, oprawa: karton, miękka

Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Nr katalogu CRP: 00742/11967

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)