19. DUCATUS SILESIÆ ¦ LIGNICIENSIS Serenißimo…

19. DUCATUS SILESIÆ ¦ LIGNICIENSIS Serenißimo & Celsißi-mo ¦ PRINCIPAC DOMINO ¦ D. GEORGIO RODVLFO ¦ Dvci Silesiæ Ligni-ciensi, Bregensi ¦ & Goldbergensi, Principi suo ac ¦ Domino gratiosißimo. ¦ Hanc Ducat. Ligniciensis tab. ¦ D. D. Ionas Scultetus Sil.

19.	DUCATUS SILESIÆ ¦ LIGNICIENSIS Serenißimo & Celsißi-mo ¦ PRINCIPAC DOMINO ¦ D. GEORGIO RODVLFO ¦ Dvci Silesiæ Ligni-ciensi, Bregensi ¦ & Goldbergensi, Principi suo ac ¦ Domino gratiosißimo. ¦ Hanc Ducat. Ligniciensis tab. ¦ D. D. Ionas Scultetus Sil.
Amsterdam 1649

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)                                                              

00706-05116-b 00706-05116-a

Skala 1:200000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala Milliarium duorum.„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Novus Atlas oder Welt-Beschreibung… Das vierdte Theil durch Johann Jansson. Amstelodami 1649 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy Jana Janssoniusa opartej na mapie Śląskiego kartografa J. Scultetusa opublikowana w atlasie: Novus atlas sive… wydawanym w Amsterdamie przez autora mapy. Na NW w treści karton z widokiem i herbem miasta Legnicy: „FÜRSTLICHE STADT LIGNITZ„, pod widokiem Legnicy herb rodzinnych książąt legnickich. Na SW w treści napis: „Amstelodami ¦ Sumptibus Joannis Janßonii„, oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie na E tekst: „Het Hertoghdom ¦ LIGNITS.„, pod tekstem: „Duytslandt„, „ DII„, ołówkiem na SE: „1630 ¦ Scultetus – Janssonius„, na NE: „191”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura nieregularna, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Ramka: zwykła
Nazewnictwo: hydrografia, księstwa, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami na E i na, W co 5′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na, W co 1′.
Format: r: 394×487, p: 397×485, a: 470×591

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00706/05116

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)