18. tytuł na N poza ramką:…

18. tytuł na N poza ramką: LE DUCHÉ DE POMERANIE, COMUZEUM POLSKIE W RAPPERSWILUIS SOUS LE CERCLE DE LA AUTE SAXE, DIVISÉ SUIVANT QUIL EST PRE-SENTEMENT PARTAGÉ ENTRE LA COURONNE DE SUEDE, ET ¦ L’ESLECTEUR DE BRANDEBOURG, ou sont LES DUCHÉS DE POMERANIE, DE STETTIN, DE WOLGAST, DE BARDT, DE CASUBIE, et DE VANDALIE LA PRINCIPAUTÉ et ISLE DE RUGEN, LE COMTÉ DE GUZKOW, LES SEI-GNEURIES DE LOUWENBOCH, et DE BUTOW, Par le Sr SANSON, Geographe Ordinaire du Roy.1684

18.	tytuł na N poza ramką: LE DUCHÉ DE POMERANIE, COMUZEUM POLSKIE W RAPPERSWILUIS SOUS LE CERCLE DE LA AUTE SAXE, DIVISÉ SUIVANT QUIL EST PRE-SENTEMENT PARTAGÉ ENTRE LA COURONNE DE SUEDE, ET ¦ L’ESLECTEUR DE BRANDEBOURG, ou sont LES DUCHÉS DE POMERANIE, DE STETTIN, DE WOLGAST, DE BARDT, DE CASUBIE, et DE VANDALIE LA PRINCIPAUTÉ et ISLE DE RUGEN, LE COMTÉ DE GUZKOW, LES SEI-GNEURIES DE LOUWENBOCH, et DE BUTOW, Par le Sr SANSON, Geographe Ordinaire du Roy.1684
Paryż 1684

Jaillot (Iaillot) Alexis-Hubert (1632-1712)
Sanson Guillaume d’Abbeville (1633-1703)
Sanson Nicolas de Abbeville (1600-1667)

00470-11803-b 00470-11803-a

tytuł w kartuszu:

LE DUCHé DE POMERANIE, ¦ divisé en ses Prineipales Parties. ¦ Dressé sur les Memoires les plus Nouveaux ¦ Par le  Sr SANSON, Geographe Ordinaire du Roy , ¦ A PARIS ¦ Chez  H. IAILLOT, joignant les grands Augustins, aux deux Globes. ¦ Avec Privilege du Roy, pourvingt Ans. ¦ 1684

Skala 1:555000; podziałki liniowe: „Eschelle„, „Mille Pas Geometriques, on Milles d’Italie.„, „Lieues Communes d’Allemagne-„, „Grandes Lieues d’Allemagne„, „Lieues Communes de France„, „Grandes Lieues de France, ou Lieues d’Vne Heure de Chemin„.

Miedzioryt czarno-biały, żółte sygnatury gór, wybrzeża i ramka, mapa polityczna.

Atlas nouveau contenant toutes les parties du monde… par Sanson Nicolas d’Abbeville. Paris 1684 chez Hubert Jaillot.

Duża mapa Pomorza Zachodniego pochodzi z kilkakrotnie wydawanego w Paryżu atlasu opracowanego przez rodzinę Sansonów i wydawanego w oficynie rodziny Jaillot. A. H. Jaillot francuski rzeźbiarz, rytownik, geograf i wydawca był pierwszym w historii Francji Geografem Królewskim. tytuł ten i stanowisko stworzył Król Ludwik XIV w 1678 roku. Pierwsza żona A. H. Jaillot’a była córka Nicolasa Berey, wydawcy, sprzedawcy map oraz kolorysty na usługach królowej francuskiej. Po śmierci pierwszej żony Jaillot żeni się w 1676 roku ponownie. Przyjmuje się, że rok urodzenia Jaillota to 1632, ponieważ jego śmierć oznajmiła, że miał 80 lat. Miejscem urodzenia była Avignon-lès-Saint-Claude, wówczas mała wioska w hrabstwie Burgundii, należącym do królestwa hiszpańskiego. Jaillot miał talent do sztuki i projektowania od dzieciństwa. Nauczył się rzeźby od swojego brata Pierre-Simóna Jaillota. W wyniku konfliktów francusko-hiszpańskich ich miasto rodzinne zostało zdewastowane, a dwaj bracia wyjechali do Paryża w 1657 r. Tam szybko zdobyli pewną reputację i tytuł Sculpteur du Roy. W 1665 r. Jaillot ożenił się z rodziną wydawców map Berey. Po śmierci swojego szwagra Nicolasa II Bereya (1640–1667) kupił kolekcję map Berey od swojej szwagierki. Miał więc cenną bazę, którą mógł sprzedawać od razu, nawet bez własnej mapy. Jaillot wszedł do branży map w dogodnym momencie. Na początku 1668 r. Ludwik XIV wygrał pierwszą ze swoich wojen zjednoczenia i rozpoczął się czas, gdy Francja stale powiększała swoje terytorium. Było duże zapotrzebowanie na mapy reprezentujące francuskie triumfy i nowe granice, a także nadchodzące plany ekspansji. Kolekcja map Jaillota obejmowała również płytki drukarskie, które Pierre Duval (1619–1683) (bratanek Nicolasa Sansona) stworzył i pierwotnie sprzedał Nicolasowi Bereyowi. Ale Duval, który również sam opublikował swoje mapy, oparł się wznowieniu swoich starych map. W szczytowym momencie sporu z Duval, pod koniec 1670 r., Jaillot wygrał synów Nicolasa Sansona Guillaume i Adriena jako twórców map i partnerów biznesowych. Dzięki nim mógł sprzedawać nowe mapy o prestiżowej nazwie Sansons. Jego pierwszy Atlas z 1681 r. Atlas Nouveau stał się tak komercyjnym sukcesem, że inni wydawcy zaczęli sprzedawać plagiaty. Jaillot starał się o patronat królewski i poświęcił królowi wiele swoich map. Wreszcie, 20 lipca 1686 roku, został mianowany Géographe du Roy i otrzymał roczną emeryturę w wysokości 600 livres. Tytuł ten, wraz z protekcjonistycznym i kontrolującym ustawodawstwem, pozwolił mu skutecznie bronić się przed fałszerzami. Od początku XVIII wieku Jaillot używa coraz mniej map. Wzrastało zapotrzebowanie na zaktualizowane mapy, a on był coraz mniej zdolny do reagowania na wymagania rynku. Młodsi zawodnicy byli dobrze wyszkolonymi geografami, takimi jak Guillaume Delisle, którzy byli w stanie samodzielnie stworzyć mapę. Z czasem Jaillot przekazał firmę swojemu synowi Bernardowi Jean-Hyacinthe. Alexis Hubert Jaillot zmarł 2 listopada 1712 r. W Paryżu, w wieku 80 lat. Został pochowany w Convent des Grands-Augustins. Sukcesorem oficyny Jaillota był P. Mortier. Autorem Mapy jest G. Sanson założyciel słynnej francuskiej oficyny wydawniczej. Geograf królewski matematyk i autor wielu map i Atlasów. Opisane strony świata: Septentrion, Midy Orient Occident. Na N w treści ozdobne kartusze tytułowy i skalowy. Na odwrocie, na SE ołówkiem ręcznie: „Sanson – Jaillot  ¦ 1684 ¦ Pomeranie.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygn. obrazkowa nieregularna
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, makro- i mezoregiony, państwa, prowincje. 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 5′
Ramka: zwykła
Format: r: 521×874, p: 546×883, a: 605×911

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00470/11803

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)