18. Ristretto dellà ¦ DALMAZIA ¦…

18. Ristretto dellà ¦ DALMAZIA ¦ Diuisa né suoi Contadi, ¦ già presenta-ta ¦ ALLA SERENISSIMA REPUBLICA ¦ DI VENEZIA, et c. ¦ Dal P. Maestro Coronelli M. C. Cosmografo Publico, e ¦ suddito suo fedelissimo. ¦ Con-sacrata ¦ All’Eccelenza del SIGNOR PIETRO VALIER Sauio Grande, ¦ che fu Generale Straordinario della Stessa, et c. ¦ con Priuilegio dell’Ecc. Senato per anni XXV. ¦ in Venezia

18.	Ristretto dellà ¦ DALMAZIA ¦ Diuisa né suoi Contadi, ¦ già presenta-ta ¦ ALLA SERENISSIMA REPUBLICA ¦ DI VENEZIA, et c. ¦ Dal P. Maestro Coronelli M. C. Cosmografo Publico, e ¦ suddito suo fedelissimo. ¦ Con-sacrata ¦ All’Eccelenza del SIGNOR PIETRO VALIER Sauio Grande, ¦ che fu Generale Straordinario della Stessa, et c. ¦ con Priuilegio dell’Ecc. Senato per anni XXV. ¦ in Venezia
Wenecja 1692-1696

Coronelli Vincenzo (Vicenzo) Maria (1650-1718)
Valier Pietro (1574-1629)

00512-11845-b 00512-11845-a

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Miglia d’Italia

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Atlante Veneto, nel quale si Contiene la descrittione … degl’ Imperij, Regni, Provincie e Stati dell’ Universo … Opera e studio del Padre Maestro Coronelli, Min: Convent; Cosmografo della Serenissima Republica, e Professore di Geografia nell’ Università di Venetia. Ad uso dell’ Academia Cosmografia degli Argonauti. In Venetia … A spese dell’ Autore … MDCXCI … MDCLXXXXVI

Szczegółowa mapa Dalmacji z atlasu Cornrliego. V. M. Coronelli franciszkanin, kosmograf wenecki zasłynął opracowaniem słynnych globusów świata (Miniaturowy – 1657, wielkie – 1688-1704). Pietro Valier (ur. 1574 w Wenecji, ówczesnej stolicy Republiki Weneckiej, zm. 9 kwietnia 1629 w Padwie) to kardynał Włoch z XVI wieku. Jest wnukiem kardynała Bernardo Navagero (1561) i bratankiem kardynała Agostino Valier (1583). Pietro Valier zasiada w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej i jest gubernatorem San Severino (1609), gubernatorem Todi (1610) i gubernatorem Orvieto (1610-1614). W 1611 został mianowany arcybiskupem tytularnym Famagusty, a w 1620 gubernatorem Spoleto i arcybiskupem Krety. Papież Paweł V ustanawia go kardynałem podczas konsystorza 11 stycznia 1621. Kardynał Valier został przeniesiony do diecezji Ceneda w 1623 i Padwy w 1625. Uczestniczył w konklawe 1621, podczas którego wybrano papieża Grzegorza XV, oraz 1623 (elekcja Urbana III). Trzy wielkie globusy znajdowały się w kolekcji Romana Umiastowskiego. Dwa z nich można podziwiać na Zamku Królewskim w Warszawie. Coronelli był również fundatorem pierwszego Towarzystwa Geograficznego (1680) – Academia Cosmografica degli Argonauti. W treści mapy liczne teksty historyczne opisujące bitwy w tym regionie oraz herby i granice prowincji. Na Adriatyku herb Wenecji z trzema głowami w koronie. Na odwrocie na SE ręcznie: „Dalmatia”.

Znak wodny: lilia w podwójnym okręgu
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura nieregularna
Hydrografia: rzeki, jeziora
Ramka: zwykła
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, makroregiony, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: między ramkami co 10′ w ramce wewnętrznej co 1′
Format: r: 448×601, p: 465×622, a: 481×681

Kolekcja:

Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00512/11845

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)