18. PLANS DES SIEGES ET BATAILLES…

18. PLANS DES SIEGES ET BATAILLES QUI ONT EU LIEU E N POLOGNE,

18. PLANS DES SIEGES ET BATAILLES QUI ONT EU LIEU E N POLOGNE,
Poznań 1828

Plater -Broel Stanisław (784-1851)
Stawiński J.

P L A N S

DES SIÉGES ET BATAILLES

QUI ONT EU LIEU

E N   P O L O G N E,

P E N D A N T   L E   X V I IEME.   E T   X V I I IEME.   S I É C L E;

ACCOMPAGNÉS

D’UN TEXTE EXPLICATIF.

POUR SERVIR DE SUITE

A L’ATLAS HISTORIQUE DE LA POLOGNE;

PAR

LE COMTE STANISLAS PLATER.

________________________________________________________________

P O S E N   1 8 2 8.

I M P R I M E R I E   D E   G U I L L A U M E   D E C K E R   E T   C O M P A G N I E.

Zbiór 10 planów miast polskich i 10 planów bitew opracowany i wydany przez Stanisława Platera w Poznaniu. Plany zostały wykonane przez J. Stawińskiego. Plany oblężeń i bitew, jakie miały miejsce w Polsce w XVII i XVIII wieku wraz z objaśnieniami. Zawiera m.in. plany: Poznania, Częstochowy, Zamościa, Brześcia, Krakowa, Torunia, Warszawy, Wilna, Lwowa, Chocimia, Żurawna. Wiednia, Rygi, Kliszowa, Kalisza, Leszna i Połtawy. Niektóre plansze sygn.: „J. Stawiński litograf”. Stanisław Plater (1784-1851) – polski historyk, geograf, tłumacz, pionier polskiej i światowej statystyki, kartograf, kapitan Wojska Polskiego. Opublikował w języku polskim oraz francuskim szereg prac z zakresu geografii, wojskowości i historii.  Bardzo rzadkie. Stanisław Broel-Plater hrabia h. Plater (ur. 10 maja 1784 w Dawgieliszkach, Litwa, zm. 8 maja 1851 we Wroniawach) – polski historyk, geograf, tłumacz, pionier polskiej i średniej statystyki, kartograf oraz encyklopedysta, kapitan Wojska Polskiego. urodzili się w 1784 roku na Litwie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pochodzi ze szlacheckiej rodziny Platerów herbu własnego Plater. Jego autorem był Kazimierz Konstanty ostatni podkanclerz litewski, a fundatorem Izabela z Borchów pierwsza w Polsce redaktor pisma dla dzieci ofiara w Warszawie w latach 1789–1792 tygodnik „Przyjaciel Dzieci”. Stanisław miał dziesięcioro rodzeństwa 4. siostra i 6 braci. Jego bratem był np. Ludwik Plater (1775–1846) senator-kasztelan Królestwa Kongresowego, powstaniec kościuszkowski i listopadowy, działacz leśnictwa. Był absolwentem Szkoły Głównej Wileńskiej. W okresie Księstwa Warszawskiego w latach 1806–1815 pełnił funkcję oficera w Polskim Wojsku, z którego wynikał funkcjonariusz rosyjskiej awansu do stopnia porucznika. W 1815 roku został kapitanem w Królestwie Polskim, ale wkrótce został zdymisjonowany. Przekazano się do Wielkopolskiego, gdzie ożenił się z Antoniną z Gajewskich (1790-1866). Osiadł we Wroniawach, które jako posag wniosły jego żonę. Przez długi czas mieszkał w Poznaniu, a później w Paryżu. Był Kawalerem Orderu Wojskowego Księstwa Warszawskiego (Virtuti Militari) i pruskiego Orderu Orła Czerwonego. Zmarł w 1851 roku i pochowany został w kościele parafialnym w Wolsztynie.Stron tekstu: 11, tablic 11, format: 317x415x8, oprawa: twarda, karton.

 

Kolekcja: dar prof. Wolfganga Borhardta 

przekazany przez dr. med. Hansa Keysera

Nr katalogu CRP: 00717/05127

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)