18. (MODLIN)

18.	(MODLIN)
(Paryż 1807)

(Tardieu Ambroise (1788-1846))

00370-36865-b 00370-36865-a

Skala 1:20000; podziałka: „Métres.”

Akwaforta czarno-biała, mapa topograficzna.

Sekcja mapy topograficznej okolic Warszawy obcięta do formatu ramki na N i na E. Na S pod ramką ołówkiem: „1807”. Na N poza ramką fragment ogólnego tytułu: „…ET DE LA NAREW EN 1807”.Na SW róża wiatrów, orientacja północna. Na odwrocie na SE ręcznie: „Tardieu Ambroise (1788-1846)”

Rzeźba: kreski Lehmana
Zabudowa: zarysy
Hydrografia: rzeki, kanały, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, dzielnice
Ramka: zwykła
Format: r: 197×322 ramka zewnętrzna obcięta i dorysowana na doklejonym pasku, brak kompletnego odcisku płyty, a: 293×400.

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00370/36865

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)