17. (VARSOVIE)

17. (VARSOVIE)

17.	(VARSOVIE)
(Paryż 1807)

(Tardieu Ambroise (1788-1846))

00369-36864-b 00369-36864-a

Skala 1:20000; podziałka: „Métres.”

Akwaforta czarno-biała, mapa topograficzna.

Sekcja mapy topograficznej okolic Warszawy obcięta do formatu ramki na N i na E. Na E róża wiatrów, orientacja zachodnia. Na S pod ramką: „Gravé au Dépôt Général de la Guerre, sous l…”, „Echelle…”. Na odwrocie na SE ręcznie: „1807 Tardieu Ambroise (1788-1846)”.

Rzeźba: kreski Lehmana
Zabudowa: zarysy
Hydrografia: rzeki, kanały, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, dzielnice
Ramka: zwykła
Format: r: 207×322 ramka zewnętrzna obcięta i dorysowana na doklejonym pasku, brak kompletnego odcisku płyty, a: 285×429.

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00369/36864

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)