17. Tabula ¦ PRUSSIÆ ¦ EXIMÀ…

17. Tabula ¦ PRUSSIÆ ¦ EXIMÀ CURÀ CONSCRIPTA ¦ PER ¦ CASPARUM HEN-NEBERCH ERLICHENSEM ¦ et denue edita, per Nicolaum Vischer ¦ cum Privil: Ordin: General: Belgii Fæderati.

17.	Tabula ¦ PRUSSIÆ ¦ EXIMÀ CURÀ CONSCRIPTA ¦ PER ¦ CASPARUM HEN-NEBERCH ERLICHENSEM ¦ et denue edita, per Nicolaum Vischer ¦ cum Privil: Ordin: General: Belgii Fæderati.
Amsterdam 1656

Goos Abraham (1590-1643)
Henneberger (Hennebergen) Kaspar (Gaspar) (1529-1600)
Visscher Claes Jonas (Nicolas, Piscator) (Janszon) (1587-1652)
Visscher Nicolaes I (1618-1679)
Visscher Nicolai II Janszon (1649-1702)                                                                                                     

00509-11842-b 00509-11842-a

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria„, „parva„, „mediocria„, „et magna„.

Miedzioryt kolorowany, mapa przeglądowa.

Atlas Minor sive totius Orbis Terrarum contracta delineatio ex conatibus Nicolai Visscher… Vol. I-IV. Amstelaedami [1699?] apud Nicolaum Visscher.

Mapa Prus Wschodnich, Przeróbka mapy Kaspra Hennebergera opracowana przez N. Visschera, syna N. Visschera Seniora i wnuka N. Visschera-Piscatora. Nicolaes Visscher I (* 1618; † 1679 w Amsterdamie) był holenderskim grawerem, kartografem i wydawcą. Należał do holenderskiej dynastii marszandów, rytowników i wydawców, założonej przez jego ojca Claesa Janszoon Visschera. Po śmierci ojca w 1652 r. Przejął wydawnictwo artystyczne i początkowo kontynuował wydawanie atlasów i map, które zapoczątkował jego ojciec. Potem zaczął publikować prace pod własnym nazwiskiem. Wraz ze swoim synem Nicolaesem Visscherem II (1649–1702) nakłuł dużą liczbę klisz drukarskich, uzupełniając w ten sposób zasoby wydawcy. W atlasach „Atlas Contractus”, „Atlas Minor” i „Germania Inferior” znajduje się około 170 tabel. Dwa zachowane katalogi wydawców z 1677 i 1682 roku wymieniają jednak znacznie więcej druków artystycznych niż materiałów kartograficznych. Po śmierci Visschera w 1679 r. Wydawnictwo początkowo kontynuował jego syn, a następnie wdowa po nim Elisabeth Verseyl († 1726). Po ich śmierci Andries de Leth, pracownik Nicolaes Visscher II, przejął wydawnictwo, pozostała nazwa „In de Visscher”. Później część miedzianych płyt Visscherów trafiła do Petrusa Schenka II (1693–1775), który wykorzystywał je do licznych przedruków. Nicolaes lub Nicolas lub Nicolaus Visscher II (Amsterdam, 1649 – Amsterdam, 1702) był holenderskim rytownikiem, wydawcą i ilustratorem złotego wieku. Założył stowarzyszenie malarzy. Syn Nicolaes Visscher i wnuk Claesa Jansza Visschera, w swoim rodzinnym mieście działał głównie jako wydawca atlasów i map w latach 1679–1702, prowadząc wraz z ojcem rodzinny interes. W 1679 r. Przeniósł swoją pracownię na Kalverstraat, aw 1683 r. Na Dam Square, w 1689 r. Wydał, podobnie jak wcześniej jego ojciec, nowe wydanie ilustracji biblijnych, składające się z serii 233 rycin Matthäusa Meriana. Drukom towarzyszyły podpisy w pięciu językach: łacińskim, francuskim, angielskim, niemieckim i holenderskim. Ożenił się z Elisabeth Versijl, która po jej śmierci przejęła działalność wydawniczą i prowadziła ją do 1726 r. 25 marca 1722 r. Zlicytowano miedziane płyty, papiery i druki artystyczne, a 21 kwietnia wykonane przez niego obrazy. W kartuszu wzmianka o przyznaniu przez króla belgijskiego Fryderyka. Wydanie tego atlasu ukazało się po raz pierwszy w 1688 roku. A. Goos rytownik amsterdamski, sprzedawca map i kartograf pracował, poza rodziną Visscherów, dla P. Kaeriusa, J. Speeda, Hondiusza, Janssona oraz współpracował przy późnych wydaniach atlasu Mercatora. Na N w treści legenda 27 elementów antropologicznych i skrótów. Na NW karton przedstawiający widok Królewca: MONS REGIUS, PRUSSIæ, SIVE BORUSSIæ, URBS MARITIMA, ELEGANISSIMA PRINCIPIS SEDES. ¦ Konigsberg, legenda opisująca 13 ponumerowanych budowli. Na Bałtyku róża wiatrów i wizerunki 5 statków. Na SW tekst: „A Goos Sculpsit„.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura, 13-st kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Ramka: ozdobna
Nazewnictwo: Hydrografia, makroregiony, prowincje, państwa, 2-st osiedla.
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2′.
Format: r: 451×542, p: 455×547, a: 547×655

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00509/11842

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)