17. SILESIA ¦ INFERIOR ¦ Sereniß.…

17. SILESIA ¦ INFERIOR ¦ Sereniß. ac Celsiss, Principibus ac Dominis ¦ Dn. GEORGIO, Dn. LVDOVICO, ¦ Dn. CHRISTIANO, Fratribus ¦ Ducibus Silesiæ Ligni-ciens ac Bergensibus, ¦ Dominis gratiosißimis dicata ¦ à Jona Sculteta Sprotta Si-lesio.

17.	SILESIA ¦ INFERIOR ¦ Sereniß. ac Celsiss, Principibus ac Dominis ¦ Dn. GEORGIO, Dn. LVDOVICO, ¦ Dn. CHRISTIANO, Fratribus ¦ Ducibus Silesiæ Ligni-ciens ac Bergensibus, ¦ Dominis gratiosißimis dicata ¦ à Jona Sculteta Sprotta Si-lesio.
Amsterdam 1649

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)

00692-05102-b 00692-05102-a

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Miliaria Germanica Communia„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Novus Atlas oder Welt-Beschreibung… Das vierdte Theil durch Johann Jansson. Amstelodami 1649 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy generalnej Śląska J. Scultetusa wykonana przez J. Janssoniusa i opublikowana w atlasie: Novus atlas sive… wydawanym w Amsterdamie przez autora mapy. Oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Mapa w orientacji wschodniej. Na NW w treści legenda 6-cio stopniowa osiedli, obiekty kultu religijnego, winnice, kopalnie: miedzi, cynku, złota i srebra, kuźnie, cegielnie, jeziora, bagna, znane wzgórza: „Explicatio Notarum.”. Kartusz tytułowy z herbem Śląska zwieńczonym koroną. Na E herb polski – orzeł, na SW gryf czeski oraz herb Łużyc, na SW herb wielkopolski, na S tekst: „Johannes Janssonius Excud.„. Na odwrocie na E tekst: „NEDER- ¦ SILESIEN.” pod tekstem: „Duytslandt„, ołówkiem na SE: „Scultetus – Janssonius ¦ 1630„, na W tekst: „NEDER – SILESIEN.„, Pod tekstem ornamentacja.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 6-cio stopniowa sygn., kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami, co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na, W co 1′.
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 420×517, p: 429×528, a: 472×603

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00692/05102

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)