16. VARSOVIE ¦ SUPERFICIE 1,900,000. TOISES.

16. VARSOVIE ¦ SUPERFICIE 1,900,000. TOISES.

16.	VARSOVIE ¦ SUPERFICIE 1,900,000. TOISES.
Paryż 1802

Aubert Louis (1723-1786)
Tardieu Ambroise (1788-1846)
Pierre François (1711-1771)                      

00361-36856-b 00361-36856-a

Skala 1:20000, podziałki liniowe: „Echelle de 2000. Aulnes Polonoise”, „Echelle de 700. Toises”

Miedzioryt/Akwaforta czarno-biała, plan topograficzny.

Wykonany techniką mieszaną plan miasta Warszawy ukazał się prawdopodobnie jako druk ulotny.Orientacja zachodnia., na S spis 64 najważniejszych budowli stolicy podzielony na część północną i południową: „N.B. On a séparé pour celte des- ¦ -cription la Ville en deux Parties. ¦ I. PARTIE ¦ à Droite, ou Septentionale. ¦ Depuis le Palais de Saxe et la Rue Royale ¦ jusques vers les Cazernes„, „II. PARTIE ¦ à Guache, ou Méridionale, ¦ Depuis le Palais de Saxe et la Rue. ¦ Royale.„. Na SW pod ramka: „Gravé par P. F. Tardieu Ambroise (1788-1846)„, na SE pod ramką: „Aubert Scripsit.„. Na NE ręcznie: „8”. Na odwrocie na NE ołówkiem: „15fr”

Znak wodny: winne grona
Rzeźba: kreski Lehmana
Zabudowa: zarysy
Komunikacja: ulice, drogi, szosy
Hydrografia: rzeki, bagna mokradła, stawy
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami
Ramka: zwykła
Format: r: 334×438, p: 345×447, a: 410×515

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00361/36856

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)