16. Tabula ¦ PRUSSIÆ ¦ EXIMÀ…

16. Tabula ¦ PRUSSIÆ ¦ EXIMÀ CURÀ CONSCRIPTA ¦ PER ¦ CASPA-RUM HENNEBERCH ERLICHENSEM ¦ et denuo edita, per ¦ Nicolaum Iohannidem Piscatorem

16.	Tabula ¦ PRUSSIÆ ¦ EXIMÀ CURÀ CONSCRIPTA ¦ PER ¦ CASPA-RUM HENNEBERCH ERLICHENSEM ¦ et denuo edita, per ¦ Nicolaum Iohannidem Piscatorem
Amsterdam 1656

Goos Abraham (1590-1643)
Henneberger (Hennebergen) Kaspar (Gaspar) (1529-1600)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Visscher Claes Jonas (Janszon) (1587-1652)

00510-11843-b 00510-11843-a

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria„, „parva„, „mediocria„, „et magna„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

(Novus atlas absolutissimus. Das ist generale Welt-Beschreibung… Vol. I-XI. Amstelodami 1647-1657 apud Joannem Janssonium)

Mapa Prus Wschodnich, Przeróbka mapy Kaspra Hennebergera opracowana przez J. C. Visschera – Piscatora, założyciela amsterdamskiej dynastii rytowników i wydawców i rytowana przez A Goosa. Abraham Goos (1590 – ok. 1643) był holenderskim kartografem, wydawcą i rytownikiem. Stworzył globusy, mapy Ameryki Północnej, obszerną mapę europejskich wybrzeży i pierwszą drukowaną mapę Ziemi Świętej w języku hebrajskim. Abraham Goos był synem Pietera Goosa, szlifierza diamentów i Margriete van den Keere. W 1614 r. Poślubił Stijntgena Theunisdr de Ram („Stijntje Teunis”) w Haarlemie. Mieszkał na Nieuwendijk w Amsterdamie, a przed 1615 r. Przeniósł się na Kalverstraat, w „’t Vergulde Caertboeck”. Jego pierwszym nauczycielem był Jodocus Hondius (1563–1612) (jego kuzyn z małżeństwa), według notatki Goosa z 1616 r. Po śmierci Hondiusa jego zięć Jan Janssonius przejął firmę Hondiusa i kontynuował współpracę z Goos. Jedną ze Specjalności Hondiusa była produkcja globusów, a Goos i Janssonius kontynuowali to, regularnie modyfikując je w miarę udostępniania większej ilości informacji geograficznych. Wraz ze swoim kuzynem Pieter van den Keere (po łacinie Petrus Kaerius; matką Goosa była siostra van den Keere), Goos wyrył w 1614 roku globus Petrus Plancius. Goos staje się specjalistą w grawerowaniu i jest znany ze swojej dokładności. W 1616 roku opublikował Nieuw Nederlandtsch Caertboeck, atlas siedemnastu prowincji na 23 mapach, jeden z pier- wszych atlasów Holandii; Goos zadbał o mapy. Otrzymuje 120 guldenów od Stanów Generalnych Holandii. Został ponownie opublikowany w 1625 roku. Janssonius i Goos współpracowali aż do śmierci tego ostatniego. W 1619 roku Janssonius wydrukował w Amsterdamie Novus tabularum geographicarum Belgicae liber Goosa, a Goos wygrawerował siedem map do atlasu Niemiec Janssoniusa. W 1620 roku Goos wygrawerował mapę wybrzeży Europy, z osobną mapą z fragmentami Grenlandii, Spitsbergenu i Nova Zembla (mapy zostały narysowane przez Harmena i Martena Jansza). Rok później Janssonius wyprodukował globus wykonany przez Goos, iw tym samym roku opublikował sporządzoną przez Goos mapę Siedemnastu Prowincji w Belgii Sive Inferior Germania post omnes in hac forma, exactissime descripta, na podstawie mapy z 1608 roku autorstwa Willema Blaeu. Mapa jest wyjątkowa, ponieważ diecezja Liège została celowo pominięta, ponieważ nie należała do Siedemnastu Prowincji. Wskazuje również na osuszanie jezior, które utworzyłyby trzy poldery: Beemster, Purmer i Zijpeen Hazepolder; w późniejszym wydaniu Janssoniusa niektóre z tych jezior zostały zasypane parcelami. Wraz z Jakubem ben Abrahamem Zaddiqem wydrukował w latach 1620/21 tak zwaną pierwszą mapę Ziemi Świętej w języku hebrajskim. Uważano, że żydowski rytownik w Amsterdamie o imieniu Abraham B. Jacob był pierwszym, który to zrobił w 1695 r. Mapa jest cytowana jako przykład „żydowskich autorów tworzących artystyczne mapy w ramach ich spotkania ze społeczeństwem chrześcijańskim (Wcześniejsza, znacznie bardziej schematyczna mapa nie narysowana w skali to drzeworyt z Mantui, z lat 60. XVI wieku, z hebrajskimi oznaczeniami). Inną pierwszą jest jego mapa Ameryki Północnej z 1624 roku, opublikowana w Amsterdamie; jest to „pierwsza duża mapa przedstawiająca Kalifornię jako odrębną wyspę” (choć nie wspomina o „Kalifornii”). Jest to pierwsza nazwa rzeki Hudson, wśród innych punktów orientacyjnych. To, czy rzeczywiście poprzedza mapę Henry’ego Briggsa, opublikowaną w 1625 roku w Londynie, jest kwestią sporną; argumentowano (na podstawie notatki z 1622 r., w której stwierdzono, że Kalifornia jest wyspą), że Briggs wysłał szkic mapy do swojego wydawcy w Amsterdamie, co z kolei miało wpływ na Goos. Jego mapy są publikowane w różnych wydaniach atlasu (folio) Gerarda Mercatora 1595 (folio) w wersji Atlas, począwszy od 1628 r. (Jodocus Hondius nabył miedziane płyty od syna Mercatora w 1604 r.). Data jego śmierci nie jest znana, choć prawdopodobnie było to przed 1643 r. Miał co najmniej dwóch synów, Pietera Goosa (1616–1675) i Abrahama Goosa (chrzest w 1621 r.) Oraz córkę Cathalynę Goos (chrzest w 1623 r.). Pieter był także grawerem; w 1643 r. poślubił Susannę de Reyger, a owdowiały, poślubił Geertruyt van Ruyff w 1649 r. Podobnie jak jego ojciec, grawerował mapy, w tym mapę Spitsbergenu (opublikowaną w 1650 r. przez Cornelisa de Leeuw), a drugą w 1662 r. w atlasie zwany De Zee-Atlas ofte Water-weereld. Po raz pierwszy mapa ta ukazała się w 1630 roku. Opisywany egzemplarz pochodzi prawdopodobnie z atlasu J. Janssona. A. Goos amsterdamski rytownik, sprzedawca map i kartograf pracował, poza rodziną Visscherów, dla P. Kaeriusa J. Speeda, Hondiusza, Janssona oraz współpracował

Claes Janszoon Visscher

przy późnych wydaniach atlasu Mercatora. Claes Janszoon Visscher (1587-19 czerwca 1652) był holenderskim rysownikiem, grawerem, twórcą map i wydawcą. Visscher, który urodził się i zmarł w Amsterdamie, był również znany jako Nicolas Joannes Piscator lub Nicolas Joannis Visscher II, po swoim ojcu, który żył ok. 1550-1612. Nauczył się sztuki wytrawiania i drukowania od swojego ojca i pomógł rozwinąć rodzinną firmę drukarską i kartograficzną do jednej z największych w jego czasach. To była firma rodzinna; jego syn Nicolaes Visscher I (1618–1679) i jego wnuk Nicolaes Visscher II (1649–1702) również tworzyli mapy w Amsterdamie na Kalverstraat. Czasy były z Visscherami z innych powodów; z powodu reformacji protestanckiej starsze Biblie z ich „rzymskokatolickimi” ilustracjami były postrzegane jako przestarzałe i apokryficzne, ale aby ożywić nowe Biblie protestanckie dla mniej czytanych duchownych, Visscherowie stworzyli ilustrowane mapy, a nawet krajobrazy miejsc w Biblii. Stało się to bardzo udanym biznesem rodzinnym, przy współpracy z wieloma szanowanymi kreślarzami tamtych czasów. W Holandii trwały prace nad nowym tłumaczeniem Biblii i do tego czasu nowe tłumaczenie na język niemiecki dokonane przez Johannesa Piscatora, opublikowane w latach 1602–1604, zostało przetłumaczone na język niderlandzki. Chociaż prawdopodobnie nie jest krewnym, jego tłumaczenie Biblii zostało zaakceptowane przez holenderskiego Staten-General w 1602 roku, co tylko nadało większej rozgłosu i autentyczności imieniu „Fisher”. Znakiem firmowym Visscherów był rybak, od ich nazwiska (stąd łaciński przydomek Piscator). Mały rybak zostałby strategicznie umieszczony gdzieś w pobliżu wody. Jeśli tematem był krajobraz bez strumienia lub stawu, to często można zobaczyć postać spacerującą z wędką. Ich plansze były przez stulecie ponownie wykorzystywane przez innych drukarzy, którzy nieświadomie kopiowali całe plansze, w tym charakterystycznych rybaków. Dzięki temu uważni uczeni są w stanie prześledzić pochodzenie Biblii, map i krajobrazów na podstawie tych znaków. Oprócz Biblii Claes Visscher II zajmował się głównie wytrawieniem i publikowaniem krajobrazów, portretów i map. Wytrawił ponad 200 tablic, a jego mapy zawierały wyszukane oryginalne obramowania. Visscher zmarł w 1652 r. Był wydawcą druków Esaiasa van de Velde i Davida Vinckboonsa i miał duży wpływ na Roelanta Roghmana i jego siostrę Geertruyd. Na N w treści legenda 27 elementów antropologicznych i skrótów. Na NW karton przedstawiający widok Królewca: MONS REGIUS, PRUSSIæ, SIVE BORUSSIæ, URBS MARITIMA, ELEGANISSIMA PRINCIPIS SEDES. ¦ Konigsberg, legenda opisująca 13 ponumerowanych budowli. Na Bałtyku róża wiatrów i wizerunki 5 statków. Na SE w treści tekst: „Anno 1656„, na SW tekst: „A Goos Sculpsit„. Na odwrocie na SE ołówkiem: „N. J. Piscator„. Mapa podklejona na karcie z atlasu Sansona przedstawiającej tablice nazw miejscowości umieszczonych na mapie Pomorza.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura, 13-st kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: Hydrografia, makroregiony, prowincje, państwa, 2-st osiedla.
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2′.
Ramka: ozdobna
Format: r: 450×539, p: 455×545, a: 490×582

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00510/11843

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)