16. DVCATVS ¦ CURLANDIÆ ¦ juxta.…

16. DVCATVS ¦ CURLANDIÆ ¦ juxta. BARNIKELII Architecti ¦ Curici primarii geometri¦cam Delineationem Geographica Tabula expressus. ¦ studio Homannianorum Heredum. ¦ Norimb A. 1747 ¦ cum L. S. C. M. ¦ gratiosiss. Perillustribus, Generosissimis ¦ Magnificis & Excellentissimis Dominis, ¦ Dominis DVCATVVM CVRLANDIÆ & ¦ SEMGALLIÆ quatuor Consi-tiariis supermis ¦ Tabulam hanc DVCATVVM ¦ CVRLANDIÆ & ¦ SE-MGALLIÆ ¦ geographicam a BARNIKELIO Architecto Mitaviensi ¦ rite de-lineatam humillime ¦ DDD ¦ Homanniani Heredes, C. P. S. C. M. ¦ A 1747

16.	DVCATVS ¦ CURLANDIÆ ¦ juxta. BARNIKELII Architecti ¦ Curici primarii geometri¦cam Delineationem Geographica Tabula expressus. ¦ studio Homannianorum Heredum. ¦ Norimb A. 1747 ¦ cum L. S. C. M. ¦ gratiosiss. Perillustribus, Generosissimis ¦ Magnificis & Excellentissimis Dominis, ¦ Dominis DVCATVVM CVRLANDIÆ & ¦ SEMGALLIÆ quatuor Consi-tiariis supermis ¦ Tabulam hanc DVCATVVM ¦ CVRLANDIÆ & ¦ SE-MGALLIÆ ¦ geographicam a BARNIKELIO Architecto Mitaviensi ¦ rite de-lineatam humillime ¦ DDD ¦ Homanniani Heredes, C. P. S. C. M. ¦ A 1747
Norymberga 1747

Barnickel Johann Christoph (1699-1746)
Homann Hered (Heirs, Hereties, Homannischen Erben) (1730-1813)             

00643-05053-b 00643-05053-a

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Geographica vel Germanica communia 15 unius Gradus

Miedzioryt kolorowany, mapa szczegółowa, administracyjna.

Nouvel Atlas de la Société Cosmographique… Norimbergae 1747 Heristiers de Homann.

Mapa szczegółowa Kurlandii opracowana przez architekta Barnikeliusa, który wykonywał mapy tego regionu Europy dla Hondiusza i jego spadkobierców. Na SW tekst: „Oratio Dominica in gratiam curio-¦sorum curice expressa: ¦ Muhsu Tewhs Debbesis swehtihts tohp taws ¦ Wahrds, laid nahk pee mums tawa Walsti-¦ba, Taws Prahts laid nateck Ka’Debbesis, ta¦arridsan wirs Semmes Muhsu deenischku ¦ Maisi dohd mums schodeem, in pamett ¦ mums muhsus Paradus, Kamehs pamettam ¦ sa weem Paradneekem, in ne eewed muhs ¦ eeksch Kardinaschmas, Bet atpesti muhs ¦ na wissa Launa. Io tew peedarr ta Wals ¦ tiba tas Spehs, in tas gohds, musehigi ¦ muscham Amen. ¦ Scalam mill signorumque explicationem ¦ quare in altero folio„, między ramkami: „Longitudines numeratæ ab I Ferrico Meridiano Larisiensi remota„, na N poza ramką tekst: „LE DVCHE de COVRLANDE, dressé dans une Carte Geographique sur le Dessin Geometrique de Mr. Barnikel, Premier Architecte de Courlande. par les Herities de Homenn   DE DVCHE de SEMGALLE, par Mr. Barnikel, aux depens des Herities de Homann a Norimberg A 1747„, na E karton: „Residuum Duc. Semgalliæ„, opisane strony świata: SEPTENTRIO, MERIDIEES, ORIENS, OCCIDENS, na N w treści legenda 11-sto stopniowa osiedli oraz 10 elementów antropologicznych i skrótów. Mapa sklejona z dwóch arkuszy. Na odwrocie na N ręcznie: „141  141”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 11-st. sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 3-st osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 30′, na S i na N, co 15′ na N, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 3′
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 490×787, p: 512×820, a: 530×857

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00643/05053

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)