150. POLONIÆ ¦ REGNUM ¦ UT…

150. POLONIÆ ¦ REGNUM ¦ UT ET ¦ MAGNI ¦ DUCATUS LITHUANIÆ ¦ ACCURATISS. DELI-NEATIONE ¦ REPRÆ SENTANT. ¦ OPERA ET STUDIO ¦ MATTH. SUTTERI. ¦ SAC. CÆS. MAJ. GE-OGR. AUG.

150.	POLONIÆ ¦ REGNUM ¦ UT ET ¦ MAGNI ¦ DUCATUS LITHUANIÆ ¦ ACCURATISS. DELI-NEATIONE ¦ REPRÆ SENTANT. ¦ OPERA ET STUDIO ¦ MATTH. SUTTERI. ¦ SAC. CÆS. MAJ. GE-OGR. AUG.
Augsburg 1740

Seutter (sutteri, suttero) matthias (mattheao) (1678-1756)

01045-38463-PM-b 01045-38463-PM-a

Skala 1:50000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „scalæ.”, „milliaria germanica communia”, „milliaria polonica communia”

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna

Atlas novus sive tabulae geographicae totus orbis faciem… Exhibentes… A mattheao seuttero. Augustae vindelicorum [augsburg ok. 1740]

Mapa pochodzi z augsburskiego wydania atlas novus… . Wcześniejsze wydanie tego atlasu ukazało się w wiedniu. Na ne bardzo ozdobny kartusz z herbem polski i litwy. W środku tarczy herbu polsko-litewskiego herb wettinów (saski). Pod artuszem tekst: „Cum gr. Et pr. S. R. I. Vicariaty, in ¦ partity rheni, svevice,et ¦ juris ranconici„. Opisane strony świata: SEPTENTRIO, MERIDIES, ORIENS, OCCIDENS. W CRP tylko skan.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Komunikacja: szlak tatarski na ukrainie: „morawski szlak, via quam sequuntur tartari, dum solent intrare in”
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, makroregiony, mikroregiony, 3-st. Osie-dla
Ramka: zwykła
Format: r: 499×580, p: 503×584, a: 549×645

Kolekcja: Piotr Mojski

Nr katalogu CRP: 01045/38463-PM

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)