15. VARSOVIE ¦ SUPERFICIE 1,900,000. TOISES.

15. VARSOVIE ¦ SUPERFICIE 1,900,000. TOISES.

15.	VARSOVIE ¦ SUPERFICIE 1,900,000. TOISES.
Paryż 1802

Aubert Louis (1723-1786)
Tardieu Ambroise (1788-1846)
Pierre François (1711-1771)                      

00360-36855-b 00360-36855-a

Skala 1:20000, podziałki liniowe: „Echelle de 2000. Aulnes Polonoise„, „Echelle de 700. Toises

Miedzioryt/Akwaforta czarno-biała, plan topograficzny.

Wykonany techniką mieszaną plan miasta Warszawy ukazał się prawdopodobnie jako druk ulotny. Orientacja zachodnia., na S spis 64 najważniejszych budowli stolicy podzielony na część północną i południową: „N.B. On a séparé pour celte des- ¦ -cription la Ville en deux Par ties. ¦ I. PARTIE ¦ à Droite, ou Septentionale. ¦ Depuis le Palais de Saxe et la Rue Royale ¦ jusques vers les Cazernes„, „II. PARTIE ¦ à Guache, ou Méridionale, ¦ Depuis le Palais de Saxe et la Rue. ¦ Royale.„. Na NE w treści róża wiatrów. Na SW pod ramką: „Gravé par P. F. Tardieu Ambroise (1788-1846)„, na SE pod ramką: „Aubert Scripsit.„. Na NE ołówkiem: „Varsovia ¦ (Polonia), na SW: „a. 176”. Na odwrocie na NE ołówkiem: „M 455”, na SE: „Tardieu Ambroise (1788-1846) ¦ cca 1802 ¦ 32 1/2 x 43 3/4 cms”, na SW: „Plan ¦ znaleziony ¦ w Veronie ¦ jesień 1975”

Znak wodny: „De La Gard Marcus ¦ R T L E
Rzeźba: kreski Lehmana
Zabudowa: zarysy
Komunikacja: ulice, drogi, szosy
Hydrografia: rzeki, bagna mokradła, stawy
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami
Ramka: zwykła
Format: r: 335×438, p: 345×447, a: 411×565

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00360/36855

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)