15. THE GENERAL HISTORY OF EUROPE;…

15. THE GENERAL HISTORY OF EUROPE; AND ENTERTAING TRAVELLER.

15.  THE GENERAL HISTORY OF EUROPE; AND ENTERTAING TRAVELLER.
Londyn 1798

Barlow Percival (Peter?)
Stratford J.,, W.

T  H  E
G   E   N   E   R   A   L
H I S T O R Y   O F   E U R O P E;
A  N  D

E N T E R T A I N G    T R A V E L L E R.

C O M P R I S I N G
An Historical and Geographical Account of all the Empires, Kingdoms, &c. in Europe, viz

From their first Establischment to the End of the present Year;
INCLUDING A CIRCUMSTANTIAL RELATION OF THE
ORIGIN, PROGRESS, AND PRESENT STATE OF EVERY KINGDOM;
TOGETHER WITH THEIR
RELIGION, LAWS, MANNERS, ARTS, AND SCIENCES:
ALSO THE PARTICULARS OF
THE WAR BETWEEN RUSSIA, SWEDEN, GERMANY, AND THE PORTE;
DISPLAYING LIKEWISE
THE CONTEST BETWEEN THE FRENCH KING, AND HIS SUBJECTS;
AND
T H E   L A T E   D I S T U R B A N C E S   I N   H O L L A N D.
THE   G E O G R A P H I C A L   D E P A R T M E N T   IS ILLUSTRATED WITH
A Complete Set of Whole Sheet MAPS of all the Kingdoms,

____________________________________________________
By  P E R C I V A L   B A R L O W,   Esq.

________________________________________________________________________________

L O N D O N:
Printed by and for W. and J. STRATFORD, No. 112, HOLBORN-HILL.

Fragment Generalnej Historii Europy opracowanej przez londyńskiego historyka i geografa P. Barlow i wydanej przez braci W. i J. Stradford w Londynie. Folio, 15 1/2 x 9 1/2 cala. Oprawiona w nowoczesną okładkę w nowoczesnym stylu. Dobra oprawa i okładka, współczesna inkrustowana etykieta na grzbiecie. Początkowo wydawane w dwóch tomach. 824 strony (brak indeksu końcowego i 2 reklamy z tyłu). Frontyspis grawerowany na miedzi, 19 dwustronicowych map, 52 tablice (72 tablice i widoki). Niektóre mapy są ręcznie kolorowane lub obrysowane w kolorze. Rozproszone przebarwienia, przesunięcia. Niektóre z płyt miały marginalne prace konserwatorskie. Mapy grawerowane wg T. Bowena. „Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Turcja, Rosja, Szwecja, Francja, Hiszpania, Portugalia, Polska, Czechy, Prusy, Włochy, Dania, Węgry, Sardynia, Toskania, Norwegia, Wenecja, Zjednoczone Prowincje, Szwajcaria, Austria, Genua, Genewa, Piemont, Montserrat, Mediolan, Parma, Modena i Tatary w Europie, od ich pierwszego założenia do końca obecnego roku; w tym okoliczność pochodzenia, rozwoju i obecnego stanu każdego królestwa; wraz z ich religią „Prawa, obyczaje, sztuka i nauka: także szczegóły wojny między Rosją, Szwecją, Niemcami i Portą, przedstawiające podobnie walkę między królem francuskim i jego poddanymi oraz późne zamieszki w Holandii. Ilustrowana kompletnym zestawem całych arkuszy map wszystkich królestw w tak dużej skali, że można je nazwać Atlasem Europejskim. Topografia każdego kraju w Europie jest obszerna i kompletna, dając nie tylko opis miast a i stołeczne miasta, ale także wszystko, co godne uwagi we wsiach i podrzędnych miejscach, ich ruinach, rzekach, jeziorach, górach, osobliwościach itp.Stron tekstu: 20 (643-662) oryginalna strona tytułowa, format: 388×247, brak oprawy

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00722/11950

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)