15. PRUSSIA ¦ ACCURATE DESCRIPTA ¦…

15. PRUSSIA ¦ ACCURATE DESCRIPTA ¦ a Gasparo Henneberg ¦ Er-lichensi.

15.	PRUSSIA ¦ ACCURATE DESCRIPTA ¦ a Gasparo Henneberg ¦ Er-lichensi.
Amsterdam 1648-1655

Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)
Henneberger (Hennebergen) Kaspar (Gaspar) (1529-1600)
Hondius Henricus (Henry, Henricum, Hendrick) (1597-1651)               

00501-11834-b 00501-11834-a

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria ¦ parva, mediocria, et magna„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

Theatrum orbis terrarum sive atlas novus… Guilielmo et Joanne Blaeu. Vol. I-VI Amsterdam 1648-1655 apud Ioannem Guilielmi F. Blaeu.

Przeróbka mapy Prus Hennebegera zamieszczana w atlasach Blaeu’a i Janssona. Na N w treści mapy dwie legendy: 13 skrutow: „RUSNAE fluminis ¦ ostiorum nomina” oraz 26 skrótów i elementów antropologicznych: „CARACTERVM HVIVS ¦ Tabulæ Explicatio”, na Bałtyku wizerunki 3 statków, na SW: „Excud: Guilielmus Janß. Cæsius„. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies Oriens Occidens. Na SE poza ramka ołówkiem: „296„. Na odwrocie na W tekst: „LA PRVSSE.„, na E: „LA PRVSSE.„, numer strony: „27„, na SE: „Bb„, ołówkiem: „Henneberg – Cesius„.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 14-st. sygantura-kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Ramka: ozdobna
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1′.
Format: r: 384×499, p: 390×505, a: 463×603

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00501/11834

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)