15. LITHVA:¦NIA.

15. LITHVA:¦NIA.

15.	LITHVA:¦NIA.
Amsterdam 1633

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)
Hondius Henricus (Henry, Hendrick, Henricum) (1597-1651)
Hondius Jodocus (Jodoci) (Hondt, Josse de) (1563-1612)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Joannes (Johannes, Joan) (1588-1664)
Pograbka (Pograbski, Pograbius) Andrzej (Andreas, Pilsnensis) (1640-1602)
Strubicz Maciej (1530-1604)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)                              

00666-05076-b 00666-05076-a

Skala 1:3000000,; skala przybliżona podziałka liniowa: „Miliaria Lithuanica communia

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

(Atlas ¦ sive ¦ cosmographicæ ¦ meditationes ¦ de ¦ fabrica mvndi et ¦ fabricati figvra. ¦ Gerardo Mercatore Rumpelmundano, ¦ Illustrissimi Ducis Julie Clivie [et] Mo[n]¦tis [et]c. Cosmographo Autore. ¦ Cum Privilegio. ¦ Dvisbvrgi Clivorvm. kolofon: Dvsseldorpii, Excudebat Albertus Busius… sumptibus haeredum Gerardi Mercatoris Rupelmundani, Anno 1595.)

Atlas, das ist Abbildung der gantzen Welt… Gerardus Mercator, Jodocus Hondius. Amsterdam 1633 bey Johann Jansson u. Heinrich Hondius.

Mapa pochodzi z dwutomowego atlasu G. Mercatora zawierającego 126+112 map, wydanego przez J. Janssoniusa i H. Hondiusza, syna Jodocusa. Jest ona przeróbką wcześniejszych map Litwy Gastaldiego, Pograbki i Strubicza wydanych w dziele Martina Kromera w Kolonii w 1589 i Stanisława Pachłowieckiego z 1580 r. Na SE w treści tekst: „Per Gerardum Mercatorum ¦ Cum Priuilegio„. Na NE poza ramka ołówkiem: „Ł20”. Na odwrocie na E tekst trzcionką „gotycką”: „Von dem Herzogthums Litthow ¦ Samogeten ¦ schwarz ¦ Russen Volhinia”, numer strony: „97„, na SE , pod tekstem: „Bb„, ołówkiem: „Mercator„, na W tekst: „VON LITTHOVV.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincja, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: zwykła
Format: r: 372×438, p: 375×442, a: 480×574

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00666/05076

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)