149. POLONIÆ ¦ REGNUM ¦ UT…

149. POLONIÆ ¦ REGNUM ¦ UT ET ¦ MAGNI ¦ DUCATUS LITHUANIÆ ¦ ACCURATISS. DELINEA-TIONE ¦ REPRÆ SENTANT. ¦ OPERA ET STUDIO ¦ MATTH. SUTTERI. ¦ SAC. CÆS. MAJ. GEOGR. AUG.

149.	POLONIÆ ¦ REGNUM ¦ UT ET ¦ MAGNI ¦ DUCATUS LITHUANIÆ ¦ ACCURATISS. DELINEA-TIONE ¦ REPRÆ SENTANT. ¦ OPERA ET STUDIO ¦ MATTH. SUTTERI. ¦ SAC. CÆS. MAJ. GEOGR. AUG.
Augsburg 1740

Seutter (Sutteri, Suttero) Matthias (Mattheao) (1678-1756)

01511X-39044-b 01511X-39044-a

Skala 1:50000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „SCALÆ.”, „Milliaria Germanica communia„, „Milliaria Polonica communia

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna

Atlas novus sive tabulae geographicae totus orbis faciem… exhibentes… a Mattheao Seuttero. Augustae Vindelicorum [Augsburg ok. 1740]

Mapa pochodzi z augsburskiego wydania Atlas novus… . Wcześniejsze wydanie tego atlasu ukazało się w Wiedniu. Matthäus Seutter, urodzony jako syn złotnika Seutter rozpoczął naukę u Johanna Baptist Homanna w Norymberdze po 1697 roku. Po powrocie do rodzinnego miasta Augsburg początkowo pracował dla Jeremiasa Wolffa (1663–1724). Na NE bardzo ozdobny kartusz z herbem Polski i Litwy. W środku tarczy herbu polsko-litewskiego herb wettinów (SASKI). Pod artuszem tekst: „Cum Gr. et Pr. S. R. I. Vicariaty, in ¦ partity Rheni, svevice,et ¦ Juris ranconici„. Opisane strony świata: SEPTENTRIO, MERIDIES, ORIENS, OCCIDENS

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Ramka: zwykła
Komunikacja: szlak tatarski na Ukrainie: „Morawski Slak, Via quam sequuntur Tartari, dum solent intrare in
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, makroregiony, mikroregiony, 3-st. osiedla
Format: r: 499×580, p: 503×584, a: 549×645

Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Nr katalogu CRP: 01511X/39044

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)