14. Tabula ¦ DUCATUUM ¦ LIVONIÆ…

14. Tabula ¦ DUCATUUM ¦ LIVONIÆ ¦ et ¦ CURLANDIÆ ¦ recentior: ¦ incisa editaque ¦ per ¦ GERARDUM VALK

14.	Tabula ¦ DUCATUUM ¦ LIVONIÆ ¦ et ¦ CURLANDIÆ ¦ recentior: ¦ incisa editaque ¦ per ¦ GERARDUM VALK
Amsterdam 1706

Schenk Peter (Petrum, Pieter) junior (1698-1775)
Valk Gerard (Gerardum) (1650-1726)                                                               

00640-05050-b 00640-05050-a

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Mill Germanica Comm 15 in uno Gradu„, „Mill Gallica et Livonica quæ horæ itineris

Miedzioryt kolorowany, mapa przeglądowa.

Atlas mathematico-historice delineatus. Amstelodami 1706 apud Gerardum Valk et Petrum Schenk.

Mapa Księstwa Łotewskiego i Kurlandii pochodzi z atlasu opracowanego wspólnie przez G. Valka i P Schenka juniora. G Valk amsterdamski wydawca i grawer, współpracował z P. Schenkiem . Wszedł w posiadanie części miedziorytów Blaeu’a (1683) oraz Janssoniusa (1694), wydawnictwo odziedziczył jego syn Leonard. P. Schenk junior, spadkobierca oficyny ojca Petera, współpracował po z G. Valkiem. Opisane strony świata: SEPTENTRION, MERIDIES, ORIENS, OCCIDENS. Na odwrocie na NE ręcznie: „19”, na SE ołówkiem: „Livonia ¦ Valck”.

Osiedla: sygnatura kolorowana
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: trapezoidalne
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 3-st osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 486×584, p: 491×589, a: 544×644

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00640/05050

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)