14. (MELNICK) || (GABEL)

14. (MELNICK) || (GABEL)

14.	(MELNICK) || (GABEL)
(OK. 1800?)

Matthäus Merian (1593-1659)

00367-36862-b 00367-36862-a

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

(Theatrum Europaeum…), (OK. 1800?)

Dwie sekcje wieloarkuszowej mapy przedstawiające grody Melnick i Gabel. W treści przedstawione sytuacje rozmieszczenia oddziałów wojskowych. Brak jakichkolwiek opisów. Sekcja „Gabel”: na NE: „ad: Sect IX.„. mayp pochodzą prawdopodobnie z jednego z ostatnich wydań Theatrum Europaeum. Trudno ustalię wykonawców map, jednak nie było ich we wcześniejszych wydaniach. W 1633 r. rytownik i wydawca Matthäus Merian opublikował dzieło zatytułowane Historischer Chroniken Continuation lub Warhaffte Description of All… Pamiętne historie, które wydarzyły się w latach 1629-1633. Ze słowem Kontynuacja (ang. „kontynuacja”), dzieło wyraźnie nawiązujące do Kroniki światowej Johanna Ludwiga Gottfrieda (ok. 1584-1633), wydawanej przez tego samego wydawcę od 1629 roku. Jako autora Merian zaangażował alzackiego nauczyciela Johanna Philippa Abele ( Abelina), który już po śmierci Johanna Gottfrieda napisał ostatni tom Kroniki Świata. Lukę między zakończeniem Kroniki Gottfrieda a kontynuacją wypełnił w 1635 r. kolejny tom, który po raz pierwszy nosił późniejszy tytuł serii Theatrum Europaeum. Dwa lata później Merian zlecił zredagowanie pierwszego tomu przez Johanna Flittnera (1618–1678), powołując się na brak  pracowitości i „stronniczość” Abele.  Znany znawca Merytu  Lucas Heinrich Wüthrich komentuje, że można odnieść wrażenie, że jego jasno wyrażona postawa polityczna wobec imperialistów i Szwedów po śmierci Gustawa Adolfa, a zwłaszcza po klęsce pod Nördlingen w 1634 r., która miała poważne konsekwencje dla protestantów, została później oburzony Merian zwerbował Heinricha Oraeusa do tomu trzeciego i czwartego oraz doktora Johanna Petera Lotichiusa (1598–1669) do tomu piątego. Pięć tomów wydanych do śmierci Meriana w 1650 roku ukazało się łącznie w jedenastu wydaniach, co świadczy o tym, że firma odnosiła ogromne sukcesy gospodarcze. Po śmierci Meriana dzieło kontynuowali jego potomkowie. Jako autora zatrudniono Johanna Georga Schledera, który początkowo zakończył serię szóstym tomem zatytułowanym Theatri Europaei szósta i ostatnia część. Po jedenastoletniej przerwie serię kontynuowano tomem siódmym, również napisanym przez Schledera, najwyraźniej ze względu na ciągłe zapotrzebowanie. Martin Meyer i Wolfgang Jacob Geiger podążyli za Schlederem jako autorami, ten ostatni napisał tylko drugą część dziesiątego tomu. Nie można zidentyfikować autora tomów od jedenastego do piętnastego. Autorem tomów od szesnastego do dwudziestego pierwszego jest Daniel Schneider. Ostatni tom został wydany przez nieznanego wydawcę frankfurckiego w 1738 r., po bankructwie oficyny Meriana w 1734 r.; po czym zaprzestano publikacji.

Zabudowa: zarys
Hydrografia: rzeki, kanały
Komunikacja: drogi
Nazewnictwo: hydrografia, dzielnice miasta
Ramka: zwykła
Format:r: 135×267, p: 148×280, a: 381×299, r: 106×210, p: 117×222, a: 381×299

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00367/36862, 00368/36863

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)