14. IL REGNO DELLA BOSSINA ¦…

14. IL REGNO DELLA BOSSINA ¦ diuiso nelle sue Prouincie principali.¦ da Giacomo Cantelli da Vignola ¦ suddito, e Geografo del Sereniss, Sig. Duca di Modena & c. ¦ Su l’esemplare delle Carte Migliori, e con la direzione delle. ¦ Memorie de piu. accreditari Autori,¦ e dato in luce da Gio Giacomo Rossi dalle Sue Stampe in Roma all’.¦ Insegna di Parigi alla Pace con Priu°. del S. P. l’Anno 1689

14.	IL REGNO DELLA BOSSINA ¦ diuiso nelle sue Prouincie principali.¦ da Giacomo Cantelli da Vignola ¦ suddito, e Geografo del Sereniss, Sig. Duca di Modena & c. ¦ Su l’esemplare delle Carte Migliori, e con la direzione delle. ¦ Memorie de piu. accreditari Autori,¦ e dato in luce da Gio Giacomo Rossi dalle Sue Stampe in Roma all’.¦ Insegna di Parigi alla Pace con Priu°. del S. P. l’Anno 1689
Rzym 1689

Cantelli (Da Vignola) Giacomo (Jacobo) (1649-1695)
Botzot Cl. (1656-1694)
Rossi (Rubeis) Giacomo Giovanni de (1627–1691)

00517-11850-b 00517-11850-a

na S w treści:

Parte d’Hercegouina, o Ducato di S. Saba ¦ già riconosciuto per parte della Bossina, et altreuolte della Seruia, sotto ¦ il nome di Chulmia, Chelmo, Chuduergia, e Zachulmia.

Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Scala„, „Miglia Italiane„, „Leghe d’un hora di comino„, „Leghe comuni d’Alemagna

Miedzioryt czarno biały, mapa szczegółowa.

Mercurio geografico overo guida geografica in tutte le parti del mondo… cura di Giovanni Giacomo de Rossi… Roma 1689-1690

Przeróbka mapy Bośni G. Cantelli zamieszczona w Mercurio geografico… G. G. Rossi wydanym w Rzymie w 1690 roku. Było to ostatnie wydanie tego atlasu pod kierunkiem Giacomo Giovanni, następne wydania ukazały się pod auspicjami jego spadkobiercy Domenico Rossi. Mapa pokazuje Bośnię w granicach, które sięgają na północ do rzeki Sawy, na wschód do rzeki Driny, na zachód do Jajce i na południe tuż nad Mostarem. Biorąc pod uwagę, że Bośnia była częścią Imperium Osmańskiego, toponim jest nieco uboższy niż na tej samej mapie Slawonii, ale wydaje się, że Cantelli miał pewne dane pasażerów i handlarzy, więc mapa zawiera znacznie więcej nazw niż na przykład Mercator’s. mapa. Na mapie uwzględniono również stosunkowo gęstą sieć hydrograficzną, a bogatą i wiarygodną rzeźbę terenu zaznaczono zacienionymi kretowiskami. Pośrodku u góry, w prostym kartuszu, znajduje się dedykacja dla księcia Claudii Cogorani, a w lewym dolnym rogu, w stylizowanym barokowym kartuszu, nazwa mapy, wydawca i rok. W prawym rogu, na krawędzi nadruku, widnieje nazwisko C. C. Botzota. Na N w ozdobnym kartuszu tekst: „All Illmmo;e Sig: Prón. Colmo. Il Sigr. Conte ¦ Claudio Cogorani ¦ Il famoso Claudio Cogorani… …D. V. S Ill. ma ¦ Deumo. et obligmo Serure. Giaco. Contelli.„. Opisane strony świata: Settentrione, Mezzogiorno, Leuante, Ponente. Na SE w treści legenda: „Pazo Predio Sup.„, na SE poza ramką tekst: „Cl: Botzot – Scul:” Na odwrocie ręcznie: „Parte della Sciavonia ¦ (della Windish Marc)„, na SW ołówkiem: „Bossina”.

Znak wodny: Lilia w okręgu
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 2-st. sygnatura
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, makroregiony, mezoregiony, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 5′.
Ramka: zwykła
Format: r: 403×528, p: 409×532, a: 452×569

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00517/11850

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)