14. DUCATUS ¦ BRESLA:¦NUS ¦ sive…

14. DUCATUS ¦ BRESLA:¦NUS ¦ sive ¦ WRATIS:¦LAVIEN:¦ SIS. No-bil.Ampl.mo & Consulioßimo viro ¦ D.BERNHARDO GULIELMO ¦ NUSLERO, Celsißimo Lygio Bergen:¦sium Duci â Consilys ac secretic , ¦ Preæcipuo Operis huius Promotori. ¦ A Georgio Vechnero S.Th.D. et Io-na Sculteto Sprotta Silesio.

14.	DUCATUS ¦ BRESLA:¦NUS ¦ sive ¦ WRATIS:¦LAVIEN:¦ SIS. No-bil.Ampl.mo & Consulioßimo viro ¦ D.BERNHARDO GULIELMO ¦ NUSLERO, Celsißimo Lygio Bergen:¦sium Duci â Consilys ac secretic , ¦ Preæcipuo Operis huius Promotori. ¦ A Georgio Vechnero S.Th.D. et Io-na Sculteto Sprotta Silesio.
Amsterdam 1646

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Scultetus (Sprota) Jonasz (1603-1664)
Vechner Georg (Jerzy) (1590-1647)                                                                  

00680-05090-b 00680-05090-a

Skala 1:235000, skala przybliżona; pdziałka liniowa: „Milliaria Germanica Communia„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Joannis Janssonii Novus atlas sive Theatrum orbis Terrarum… In 4 tomis distinctus. Amstelodami 1646 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy Księstwa Wrocławskie-go zamieszczona w atlasie J. Janssoniusa. W metryce mapy obok J. Scultetusa znalazło się również nazwisko doktora teologii J. Vechnera z Kożuchowa. Georg Vechner, brat Dawida, urodził się we Freystadt w 1590 r. W 1618 r. Został awansowany na doktora teologii we Frankfurcie i przez pewien czas był profesorem w gimnazjum w Betthen. W 1646 r. Został powołany na pastorat w Brieg i zmarł 24 grudnia 1647 r. Pisał Palus Pauli w 2 Kor. 12: – Sinus Abrahae: – Regia Animi Prossio a Dav ide facta ex Psalm. 101, itp. Zobacz Witte, Diarium Biographicun; Allgemeines Historisches Lexicon; Jocher, Allgemeines Gelehrten-Lexikon, s.v. (B. P.). Na SE karton z planem Wrocławia w skali około 1:10000 i formacie 126×195: BRESLAW ¦ totus ¦ SILESIÆ ¦ METROPOLIS. Na S tekst: „Amstelodami ¦ Sumptibus Ioannis Ianßonii„, legenda: „Notularum Explicatio„, „Vrbs.„, „Oppidum.„, „Pagus cum templo.„, „Pagus.„, „Molendinum.„, „Arx.„. Na NW kartusz z ozdobnym herbem księstwa Wrocławskiego. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie tekst po flamandzku: „DUCATUS ¦ BRESLANUS ¦ sive ¦ WRATISLAVIENSIS.„, „BRESLANIA.„, Pod tekstem: ” GERMANIA. Ssss„, na SE ołówkiem NASE: „Sculther – Janssonius ¦ 1630”.

Osiedla: kółka, sygnatura, plany
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne:        opisane między ramkami, co 5′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 1′
Ramka:  zwykła
Format: r. 398×493, p. 403×496, a: 487×577

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00680/05090

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)