13. IL REGNO ¦ DELLA SERVIA…

13. IL REGNO ¦ DELLA SERVIA ¦ detta altrimeniti ¦ RASCIA. ¦ Su l’Esemplare delle Carte piu esatte ¦ e, con la diretione delle piu reconti notizie ¦ da Giacomo Can-telli da Vignola ¦ Suddito, e Geografo ¦ del Sereniss: Sig. Duca di Modena ¦ e dato in Luce ¦ da Gio: Giacomo de Rossi dalle¦ Suc Stampe in Roma alla Pace¦ con priu. del Som. Pont. ¦ L’An-no 1689

13.	IL REGNO ¦ DELLA SERVIA ¦ detta altrimeniti ¦ RASCIA. ¦ Su l’Esemplare delle Carte piu esatte ¦ e, con la diretione delle piu reconti notizie ¦ da Giacomo Can-telli da Vignola ¦ Suddito, e Geografo ¦ del Sereniss: Sig. Duca di Modena ¦ e dato in Luce ¦ da Gio: Giacomo de Rossi dalle¦ Suc Stampe in Roma alla Pace¦ con priu. del Som. Pont. ¦ L’An-no 1689
Rzym 1689

Cantelli (Da Vignola) Giacomo (Jacobo) (1649-1695)
Marioth (Mariothi) Vincenzo
Rossi (Rubeis) Giacomo Giovanni de (1627–1691)

00513-11846-b 00513-11846-a

Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Scala„, „Miglia Italiane„, „Leghe d’un hora di comino„, „Leghe comuni d’Alemagna

Miedzioryt czarno biały, mapa szczegółowa.

Mercurio geografico overo guida geografica in tutte le parti del mondo… cura di Giovanni Giacomo de Rossi… Roma 1689-1690

Przeróbka mapy Serbii G. Cantelli zamieszczona w Mercurio geografi- co G. G. Rossi wydanym w Rzymie w 1690 roku. Było to ostatnie wydanie tego atlasu pod kierunkiem Giacomo Giovanni, następne wydania ukazały się pod auspicjami jego spadkobiercy Domenico Rossi. Na NE w ozdobnym kartuszu z herbem Serbii tekst: „All Illmmo;e Reumo. Sig. Prón. Col ¦ Mons Alfonso Litta Chierico della ¦ Reu. Cama. Aplica. &. ¦ Il cumulo delle… …D. V. S Ill. ma ¦ Hummo. Diuot, et Oblig;mo Sere. ¦ Gio: Jiacomo de Rossi„. Opisane strony świata: Settentrione, Mezzo Giorno, Leuante, Ponente. Na S w treści legenda: „Vescouato, Arci Vescouato, Presidio„. Na odwrocie: „Rascia-Regua della ¦ Servia”

Znak wodny: Lilia w okręgu
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura. kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Ramka: zwykła
Komunikacja: drogi
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, makroregiony, mezoregiony, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 5′.
Format: r: 405×545, p: 407×547, a: 470×600

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00513/11846

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)