12. SILESIA ¦ INFERIOR ¦ Noviter…

12. SILESIA ¦ INFERIOR ¦ Noviter et accurate delineata ¦ à Jona Sculteta Sprot-ta Silesio.

12.	SILESIA ¦ INFERIOR ¦ Noviter et accurate delineata ¦ à Jona Sculteta Sprot-ta Silesio.
Amsterdam 1639-1641

Hondius Henricus (Henry, Hendrick, Henricum) (1597-1651)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)                                                     

00693-05103-b 00693-05103-a

Skala 1:180000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Miliaria Germanica Communia„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Nouveau Thèâtre du Monde ou nouvel Atlas… Des toutes les Regions de la terre… Henry Hondius, Jean Janson.

Przeróbka mapy generalnej Śląska J. Scultetusa wykonana przez J. Janssoniusa i opublikowana w atlasie: Novus atlas sive… wydawanym w Amsterdamie przez H. Hondiusza i autora mapy. Oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Mapa w orientacji wschodniej. Na NW w treści legenda 6-cio stopniowa osiedli, obiekty kultu religijnego, winnice, kopalnie miedzi, cynku, złota, srebra, kuźnie, cegielnie, jeziora, bagna, znane wzgórza: „Explicatio Notarum.”. Kartusz tytułowy z herbem Śląska zwieńczonym hełmem z 10 proporcami. Na E herb polski, orzeł na niebieskim polu, na SW gryf czeski w kolorze niebieskim. Na odwrocie na E tekst: „SILESIAE ¦ INFERIEVRE.” , Na NE numer strony: „12„, pod tekstem: „M„, ołówkiem na SE: „Scultetus – Hondius ¦ 1642 ¦ 1632„.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 6-cio stopniowa sygn., kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami, co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na, W co 1′.
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 417×513, p: 420×517, a: 492×581

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00693/05103

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)