12. NOVA ¦ TOTIVS ¦ LIVONIÆ…

12. NOVA ¦ TOTIVS ¦ LIVONIÆ ¦ accurata ¦ Descriptio. ¦ Apud Joan. Janssonium.

12.	NOVA ¦ TOTIVS ¦ LIVONIÆ ¦ accurata ¦ Descriptio. ¦ Apud Joan. Janssonium.
Oxford 1680-1683

Hondius Henricus (Henry, Hendrick, Henricum) (1597-1651)
Hondius Jodocus (Jodoci) (Hondt, Josse de) (1563-1612)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Joannes (Johannes, Joan) (1588-1664)
Janssonius-Waesberger (Waesburg) Heirs Johannes (1620-1681)
Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)
Swart Steven(Stephen, Stephan, Stephani) (1641-1683)

00642-05052-b 00642-05052-a

Skala 1:1400000; podziałki liniowe: „Milliaria Germania communia„, „Milliaria Galica communia„.

Miedzioryt kolorowany  mapa ogólnogeograficzna.

The ¦ English ¦ Atlas. ¦ Volume II. ¦ CONTAINING A ¦ DESCRIPTION ¦ OF ¦ POLAND. kolofon: OXFORD, ¦ Printed at the THEATER, for Joh. Jansonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers ¦ in Amsterdam MDCLXXX.

Przeróbka mapy J. Hondiusza, zamieszczonej prawdopodobnie  po raz pierwszy w jego wydaniu atlasu Marcatora w 1636 roku, wykonana przez J. Janssona Waesbergera i zamieszczona w atlasie M. Pitt’a wydanym w Amsterdamie oraz przez S. Swarta w Oxfordzie w latach 1680-1683. M. Pitt wydawca angielski, planował wydanie 12-tomowego atlasu świata, udało mu się jednak wydać jedynie 4 tomy. S. Swart zajmował się wydaniem atlasu M. Pitt’a w Oxfordzie. Wizerunki 4 statków na Bałtyku, oraz wizerunek ryby, bardzo ozdobny napis „De Oost Zee„. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Orirns, Occidens, ozdobna sygnatura oznaczone lasy i łąki. Na odwrocie na SE ręcznie: „Livonia”

Osiedla: sygnatura 4-st. kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: trapezoidalne
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, 4-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 3′
Ramka: zwykła
Format: r: 387×511, p: 397×515, a: 527×638

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00642/05052

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)