11. STETTIN ¦¦ STETTIN ¦ ist…

11. STETTIN ¦¦ STETTIN ¦ ist die Haupt Stadt in ¦ Hinter Pommern, an der ¦ Oder… …Nechst der fürstlichen ¦ Fortification ist auch ¦ zu merken… …Erklærung ¦ der ¦ Buchstaben… … Im Nimägischen Frie-den ¦ wurde solche an Schwede ¦ aber wieder cedirt…

11.	STETTIN ¦¦ STETTIN ¦ ist die Haupt Stadt in ¦ Hinter Pommern, an der ¦ Oder… …Nechst der fürstlichen ¦ Fortification ist auch ¦ zu merken… …Erklærung ¦ der ¦ Buchstaben… … Im Nimägischen Frie-den ¦ wurde solche an Schwede ¦ aber wieder cedirt…
Augsburg 1737

Bodenehr Gabriel (1664-1758)
Dahlberg[h] (Dalberck) Count Erik Jönsson (1625-1703)

00375-36870-b 00375-36870-a

Skala 1:20000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, plan topograficzny

Geographische Vorstellung von Assof… bey Gabriel Bodenehr… Augspurg [ok 1737?] G. Bodenehr

Plan topograficzny Szczecina z przedstawionymi perspektywicznie widokami najważniejszych budowli . Na SE w treści prosty kartusz z opisem: „AUGSPURG Gabriel Bodenehr, sec: ¦ et excudit Cum Gratia et Privilegio ¦ Sac: Cæs: May:„. Na NW w treści tytuł mapy, na NE herb, na SW róża wiatrów.

Znak wodny: (nieczytelny?)
Zabudowa: zarys
Hydrografia: rzeki, kanały
Komunikacja: drogi
Nazewnictwo: hydrografia, dzielnice miasta
Ramka: zwykła
Format:r: 152×223, p: 158×320, a: 192×347

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00375/36870

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)