10. PALATINATVS ¦ POSNANIENSIS ¦ IN…

10. PALATINATVS ¦ POSNANIENSIS ¦ IN MAIORI POLONIA PRIMARII ¦ NOVA DELINATIO ¦ per G. F. M.

10.	PALATINATVS ¦ POSNANIENSIS ¦ IN MAIORI POLONIA PRIMARII ¦ NOVA DELINATIO ¦ per G. F. M.
Oxford 1680-1683

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)
Freudenhammer Georgius [Jerzy] (1628-1697)
Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)
Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (XVII w.)

00565-11898-b 00565-11898-a

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Magna„, „Milliaria media seu Communia tabulæ

Miedzioryt kolorowany, mapa szczegółowa.

The ¦ English ¦ Atlas. ¦ Volume I. ¦ CONTAINING A ¦ DESCRIPTION ¦ OF ¦ POLAND. kolofon: OXFORD, ¦ Printed at the THEATER, for Joh. Jansonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers ¦ in Amsterdam MDCLXXX.

Mapa opracowana przez poznańskiego geografa G. Freudenhamera w 1645 roku, następnie wykorzystywana przez Janssoniusa i Blaeu’a. Po przejęciu płyt Janssoniusa i Blaeu’a przez M. Pitta znalazła się również w The English Atlas. Na NE w treści teksty: „Lector Benevole ¦ Duo monendus es: Alterum, de loco:¦rum latitudine, polivie elevatione, de ¦ distantia locorum in miliaribus alterum. ¦ Illam ex nostris et amicorum observa:¦tionibus, quàm unquam anté. accuratio:¦rem damus: Hæc. si non in omnibus tibi ¦ moverit salivam, ne prius culpes, an:¦tequàm inæqualitatem miliarium ob ad:¦jacentes præcipue regiones, maximà ¦ in hoc tractu, impedimeutaque viarum ¦ probe trutinaveris. Fieri enim nonnum:¦quam aßolet, ut parvamloci alterius ¦ ab altero, tàm in terrà, quàm tabulâ ¦ distantiam, paludes, aliave obstacula. ¦ iter illac facientibus longius exten:¦dant. V. et F.„, „Palatinatus hic Majoris Poloniæ est ¦ primarius, sinu suo clandit 14 civi:¦tates et Oppida: 1442 pagos.„, opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens Occidens, na NW herb wielkopolski z korona. Na SE ołówkiem: „27 ¦ +”. Na odwrocie na SE ołówkiem: „Janssonius de Waesberg / M. Pitt ¦ Oxford”, „przed 26 ¦ Poznań”

Znak wodny: L
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura nieregularna, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: trapezoidalne
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 20′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2′.
Ramka: zwykła
Format: r: 457×534, p: 460×537, a: 523×610

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00565/11898

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)