10. NOVA ¦ TOTIVS ¦ LIVONIÆ…

10. NOVA ¦ TOTIVS ¦ LIVONIÆ ¦ accurata ¦ Descriptio. ¦ Apud Joan. Janssonium.

10.	NOVA ¦ TOTIVS ¦ LIVONIÆ ¦ accurata ¦ Descriptio. ¦ Apud Joan. Janssonium.
Amsterdam 1666

Hondius Henricus (Henry, Hendrick, Henricum) (1597-1651)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Joannes (Johannes, Joan) (1588-1664)
Janssonius-Waesberger (Waesburg) Heirs Johannes (1620-1681)

00639-05049-b 00639-05049-a

Skala 1:1400000; podziałki liniowe: „Milliaria Germania communia„, „Milliaria Galica communia„.

Miedzioryt kolorowany,  mapa ogólnogeograficzna

 Ryc.: 903; Poz.: 010; 00639/05049

Joannis Janssonii Atlas Contractus sive Atlantis Maioris Compendium. Vol I-II. Amstelodami 1666 apud Joannis Janssonii Heredes.

Przeróbka mapy J. Hondiusza, zamieszczonej prawdopodobnie po raz pierwszy w jego wydaniu atlasu Marcatora w 1636 roku, wykonana przez J. Janssoniusa i zamieszczana w kilku wariantach w jego atlasach do 1670 roku. Opisywana mapa pochodzi prawdopodobnie z łacińskiego wydania atlasu Janssoniusa opracowanego i wydanego przez spadkobierców jego oficyny: zięcia Waesbergera & Weaerstraet’a. Oficyna została przez nich sprzedana w 1694 roku. Mapa zamieszczona również w atlasie „Ge. Le Juge Tableau Geographie„. Wizerunki 4 statków na Bałtyku, oraz wizerunek ryby, bardzo ozdobny napis „De Oost Zee„. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie na E tekst: „LIVONIA ¦ vulgo ¦ LYFLAND.„, na W: „LIVONIA„, na NE numer strony: „16„, na SE: „EVR. SEPT.„, „I„,  ołówkiem:  „JANSSONIUS ¦I”

Osiedla: sygnatura 4-st. kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, 4-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 3′
Ramka: zwykła
Format: r: 388×513, p: 393×520, a: 494×583

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00639/05049

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)