10. Mapa Dniepru

10. Mapa Dniepru

10.	Mapa Dniepru
Amsterdam 1613-1635

Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)
Hessel (Gerritsz) Gerard (1581-1632)
Makowski Tomasz (1575-1630)
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (Sierotka) (1549-1616)                                 

(Lectori S. …)
00654-05064-b 00654-05064-a

Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala milliarium ad hunc tractum Boristenic pertines.

Miedzioryt czarno-biały, mapa wodna

Appendix Theatri A. Ortelii et Atlantis G. Mercatoris, continens tabulas geographicas diversarum Orbis regionum, nunc primum editus cum descriptionibus, Amsterdami apud Guilielmum Blaeuw, Anno MDCXXXI Novus Atlas…

Mapa powstała jako uzupełnienie słynnej mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego wykonanej przez Tomasza Makowskiego sztycharza krakowskiego z inicjatywy Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła. Mapa składa się z dwóch części treści i kartusza opisującego treść mapy (na S), wyrytowanych na jednej płycie. W treści liczne teksty informacyjno-historyczne, dwa z nich w kartuszach: „DE KOZACYS…”, „PROGI vel. POROHI…”, trzy legendy: na NE nazwy dolnych porohów, w centrum legenda miast, na S nazwy górnych porohów. Na NE ołówkiem: „1750”. Tytuł obcięty.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygn. obrazkowa 4-st, obozy tatarskie, odróżnione miejscowości muzułmańskie (półksiężyc) i chrześcijańskie (krzyż)
Hydrografia: rzeki
Komunikacja: przeprawy wodne
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, osiedla, porohy
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: ?x322, p: ?x328(S), ?x328(N), a: 282×425(S), 393×422(N), mapa sklejona z dwóch arkuszy.

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00654/05064

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)