1. PALATINATVS ¦ POSNANIENSIS ¦ IN…

1. PALATINATVS ¦ POSNANIENSIS ¦ IN MAIORI POLONIA PRIMARII ¦ NOVA DELINATIO ¦ per G. F. M.

1.	PALATINATVS ¦ POSNANIENSIS ¦ IN MAIORI POLONIA PRIMARII ¦ NOVA DELINATIO ¦ per G. F. M.
Amsterdam 1662-1665

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)
Coeck Gerard (1608-1649)
Freudenhammer Georgius [Jerzy] (1628-1697)                                        

00567-11900-b 00567-11900-a

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Magna„, „Milliaria media seu Communia tabulæ„, „Milliaria parva

Miedzioryt kolorowany, mapa szczegółowa.

Atlas maior sive cosmographia Blaviana. Vol. I-XI. Amstelodami 1662-1665 Joh. Blaeu.

Mapa opracowana przez poznańskiego geografa G. Freudenhamera w 1645 roku, następnie wykorzystywana przez Janssoniusa i Blaeu’a, rytowana przez holenderskiego gravera Gerarda Coecka działającego w Amsterdamie I Antwerpii, najczęściej pracującego dla rodziny Blaeuw. Na NE w treści teksty: „Lector Benevole ¦ Duo monendus es: Alterum, de loco:¦rum latitudine, polivie elevatione, de ¦ distantia locorum in miliaribus alterum. ¦ Illam ex nostris et amicorum observa:¦tionibus, quàm unquam anté. accuratio:¦rem damus: Hæc. si non in omnibus tibi ¦ moverit salivam, ne prius culpes, an:¦tequàm inæqualitatem miliarium ob ad:¦jacentes præcipue regiones, maximà ¦ in hoc tractu, impedimeutaque viarum ¦ probe trutinaveris. Fieri enim nonnum:¦quam aßolet, ut parvamloci alterius ¦ ab altero, tàm in terrà, quàm tabulâ ¦ distantiam, paludes, aliave obstacula. ¦ iter illac facientibus longius exten:¦dant. V. et F.„, „Palatinatus hic Majoris Poloniæ est ¦ primarius, sinu suo clandit 14 civi:¦tates et Oppida: 1442 pagos.„, na NW w treści kartusz z przywilejem wojewody poznańskiego i pisarza Krzysztofa Opalińskiego, który w 1655 roku, w czasie najazdu szwedzkiego poddał Wielkopolskę królowi szwedzkiemu Karolowi Gustawowi: „Illmo. et Excmo. Heroi ¦ ac Domino ¦ D. CHRISTOPHORO COMITI DE BNIN OPALINSKI, ¦ Palation Posnaniensi, Regniq3 Poloniæ primi Ordinis ¦ Senatori, Sremensi, Osecensi, Medilesensi Gubernatori, ¦ ad contrahendum nomine Sacræ Regiæ Maiestatis Po:¦loniæ et Sueciæ, Matrimonium, Suprema cum potestate in Gallias Legato ¦ Domino suo Clementißimo D. D. D. ¦ G. Freudenhamers Medicus„, pod kartuszem z przywilejem tekst: „Gloria terrarum: gestis qui sidera tangis, ¦ Magne Comes, patriæ nomine req3 Pater. ¦ Suscipe Chartaceum munus, quod detegit amplum, ¦ Immensumq3 tuâ sub ditione solum.„, na S w treści teksty: „Cum privilegio S. R. M. ¦ Poloniæ et Sueciæ„, „Amsterdami, ¦ Exc. Joannes Blaeu.„, „Gerard Coeck Sculpsit.„, opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens Occidens, na NW herb wielkopolski z koroną. Na odwrocie na E tekst: „DE POLONIA„, „POLONIA ¦ MAYOR.„, numer strony: „7„,  pod tekstem: „C„, ołówkiem: „Freudhammer ¦ wyd. hiszpanskie ¦ Blaeu ¦ Poznań„, „1662”, na W tekst: „DESCRIPTION

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura nieregularna, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: trapezoidalne
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 20′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2′.
Ramka: zwykła
Format: r: 413X524, p: 418×531, a: 540×612

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00567/11900

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)