70. Novissima ¦ POLONIAE ¦ REGNI…

70. Novissima ¦ POLONIAE ¦ REGNI ¦ Descriptio

70.	Novissima ¦ POLONIAE ¦ REGNI ¦ Descriptio
Oxford 1680-1683

Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)
Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (XVII w.)                                    

01328-38895-b 01328-38895-a

Skala 1:800000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica communia„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

The ¦ English ¦ Atlas. ¦ Volume I. ¦ CONTAINING A ¦ DESCRIPTION ¦ OF ¦ OLAND. kolofon: OXFORD, … in Amsterdam MDCLXXX.

Przeróbka mapy J. Janssoniusa uzupelniona siatka geograficzna przez jego ziecia J. H. Janssoniusa van Waesburg , zamieszczana w atlasie Williama Nicolsona wydawanym w latach 1680-1683 przez Mojżesza Pitt’a w Oxfordzie Kartusz z dedykacją: „Nobilißo: & tam dignitate generis. quam ¦ Meritis in Patriam onoratißo Viro. ¦ Dno. Nicolao Pahl. ¦ in celeberrimo Maris Balthici ¦ empirio, Virbe Gedanensi, Præ.¦consuli & icepræsidi, bonarum ¦ artium Patrono ac Fautori obser.¦vantiæ ergò D.D.D. ¦ Joannes Janssonius.” W rogu na NE w treści mapy rzymska cyfra: „XIIII”. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie oł. na NE: „Jansonius Pahl¦(Pitt)”, „Ł120”, na SE: „G¦Przed 23”

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 2-st. sygnatura
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: trapezowe
Nazewnictwo: hydrografia, wojewodztwa, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane tylko wzdłuż ramki E i W co 20, na N i S co 1°, graficzny podział na 7 części, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 4′,
Ramka: zwykła
Format: r: 434×539, p: 437×538, a:526×634

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 01328/38895

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)