1. MIASTO ¦ WIELICZKA

1. MIASTO ¦ WIELICZKA

1.	MIASTO ¦ WIELICZKA
Gdańsk 1645

Marcin German (1599-1655)
Hondius Willem (1597-1652)

Widoki naziemne i podziemne Kopalni Soli w Wieliczce. Zbiór ilustracji do serii map miasta i kopalń Wieliczki wyrytych w 1645 r. przez Willema Hondiusza.

Żupa solna – w dawnej Polsce mianem tym określano kopalnię soli, zwykle w posiadaniu książąt lub królów. Żupą solną, tak jak kopalniami kruszców zarządzał żupnik, mianowany urzędnik królewski. Oprócz żup królewskich istniały również żupy prywatne. W średniowiecznej Polsce znajdowały się dwa obszary wydobycia soli: podkrakowski, złożony z żup w Wieliczce i Bochni, działający co najmniej od XI wieku ruski, składający się z żup królewskich w Tyrawie Solnej, Starej Soli, Jasienicy Solnej, Modryczu, Stebniku, Solcu, Truskawcu, Kałuszu i Sołotwinie, znajdujący się na terenie dawnych Grodów Czerwieńskich, działający przypuszczalnie od czasów rzymskich.Kopalnia Soli „Wieliczka” (pol. Kopalnia soli Wieliczka), w miejscowości Wieliczka w południowej Polsce, leży w obszarze metropolitalnym Krakowa. Od czasów neolitu z solanki upwellingowej produkowano tam chlorek sodu (sól kuchenna). Kopalnia soli w Wieliczce, wydobywana od XIII wieku, produkowała sól kuchenną nieprzerwanie do 2007 roku, jako jedna z najstarszych działających kopalni soli na świecie. Królewską kopalnię soli w swojej historii prowadziła spółka Żupy Krakowskie. Z powodu spadających cen soli i zalania kopalni, komercyjne wydobycie soli zostało przerwane w 1996 roku. Kopalnia Soli w Wieliczce jest obecnie oficjalnym Pomnikiem Historii i wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do jego atrakcji należą szyby i labirynty, pokazy historycznej technologii wydobycia soli, podziemne jezioro, cztery kaplice i liczne posągi wyrzeźbione przez górników z soli kamiennej oraz nowsze rzeźby współczesnych artystów. Kopalnia Soli w Wieliczce osiąga głębokość 327 metrów (1073 stóp) i rozciąga się poziomymi korytarzami i komorami na ponad 287 kilometrów (178 mil). Sól kamienna ma naturalnie różne odcienie szarości, przypominające nieoszlifowany granit, a nie białą krystaliczną substancję, której można by się spodziewać. Od XIII wieku solanka wypływająca na powierzchnię była gromadzona i przetwarzana na zawartość chlorku sodu (soli kuchennej). W tym okresie zaczęto zatapiać studnie i kopać pierwsze szyby do wydobywania soli kamiennej [4]. Na przełomie XIII i XIV wieku wybudowano Zamek Żupny. Wieliczka jest obecnie siedzibą Muzeum Żup Krakowskich. Król Kazimierz III Wielki (panował w latach 1333–1370) przyczynił się do rozwoju wielickiej kopalni soli, nadając jej wiele przywilejów i obejmując górników pod swoją opiekę. W 1363 założył szpital w pobliżu kopalni soli. Mówi się, że zamienił Polskę drewna w Polskę kamienia ze względu na dużą ilość drewna z sąsiednich lasów, używanego jako rusztowania i podpory. W okresie eksploatacji kopalni wykopano wiele komór i dobudowano różne technologie, takie jak węgierska kierat dla koni i saska kierat do wyciągania soli na powierzchnię. W czasie II wojny światowej kopalnia była wykorzystywana przez okupanta jako podziemny obiekt dla przemysłu wojennego. W kopalni znajduje się podziemne jezioro, eksponaty dotyczące historii wydobycia soli oraz 3,5-kilometrowa (2,2 mili) trasa zwiedzania (mniej niż 2 procent całkowitej długości korytarzy kopalnianych), w tym posągi wyrzeźbione z soli kamiennej w różnych czasy. W 1978 roku Kopalnia Soli w Wieliczce została wpisana na pierwotną Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Legenda o księżnej Kingie, związanej z wielicką kopalnią, opowiada o księżniczce węgierskiej, która miała wyjść za mąż za księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego. W ramach posagu poprosiła swojego ojca, Belę IV z Węgier, o bryłkę soli, ponieważ sól była w Polsce cenna. Jej ojciec, król Béla, zabrał ją do kopalni soli w Maramaros. Przed wyjazdem do Polski wrzuciła swój pierścionek zaręczynowy od Bolesława do jednego z szybów. Po przybyciu do Krakowa poprosiła górników o wykopanie głębokiego dołu, aż natrafią na skałę. Ludzie znaleźli tam bryłę soli, a kiedy podzielili ją na dwie części, odkryli pierścień księżniczki. Kinga stała się w ten sposób patronką górników soli w stolicy Polski i jej okolicach. W czasie okupacji hitlerowskiej kilka tysięcy Żydów zostało wywiezionych z obozów pracy przymusowej w Płaszowie i Mielcu do kopalni w Wieliczce do pracy w podziemnej fabryce zbrojeniowej utworzonej przez Niemców w marcu i kwietniu 1944 r. Utworzono obóz pracy przymusowej kopalni w Parku Św. Kingi i miał około 1700 więźniów. Jednak produkcja nigdy się nie rozpoczęła, gdy zbliżała się ofensywa sowiecka. Część maszyn i urządzeń została zdemontowana, w tym elektryczna maszyna wyciągowa z szybu Regis, i przetransportowana do Liebenau w Sudetach. Część wyposażenia została zwrócona po wojnie, jesienią 1945 r. Żydów wywieziono do fabryk w Litomierzycach (Czechy) i Linzu (Austria). Kopalnia jest jednym z oficjalnych Pomników historii w Polsce, wyznaczonym w I edycji, 16 września 1994 r. Jej wpis jest prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W 2010 roku pomyślnie wysunięto propozycję wpisania pobliskiej zabytkowej Kopalni Soli Bochnia (najstarsza kopalnia soli w Polsce) na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pojawiają się dwie siostrzane kopalnie soli razem na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jako „Królewskie Kopalnie Soli Wieliczka i Bochnia”.[12] W 2013 roku wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Zamek Żupny został powiększony.

Wilhelm Hondius

W 1620 roku żupnik wielicki Adam Górski sprowadził do Polski szwedzkiego „geometrę” Marcina Germana. Jego zadaniem było wykonanie pomiarów oraz sporządzenie planów podziemnych wyrobisk kopalni soli w Wieliczce. Prace pomiarowe oraz kreślenie planów w skali 1:1 266 German ukończył w 1638 roku. Na podstawie tych materiałów, na polecenie Adama Kazanowskiego – marszałka nadwornego i przyjaciela króla Władysława IV Wazy, sztychy planów wykonał słynny gdański rytownik i kartograf Wilhelm Hondius. Wydane w 1645 roku w oficynie Hondiusa plan Żupy Wielickiej oraz plan Wieliczki, są obecnie jednymi z najstarszych zachowanych planów górniczych w Europie oraz według niektórych źródeł, są pierwszymi w Polsce tego rodzaju planami sporządzonymi na podstawie rzetelnych pomiarów.

Trzy plany kopalni i jeden plan miasta – wszystkie wygrawerowane w skali 1:3 800 i wydane na arkuszach o wymiarach (około) 40 na 50 cm, oznaczone są kolejnymi rzymskimi cyframi oraz sygnowane podpisami autorów – Germana i Hondiusa. Na miedziorytach wyraźnie widoczna jest dwuelementowa kompozycja składająca się z „właściwych” planów w górnej części arkuszy oraz ilustracji przedstawionych w ich dolnej części. Na wszystkich planach znalazła się również podziałka z opisem po łacinie oraz w języku polskim.

Obok wartości kartograficznej, trzy plany kopalni i jeden plan Wieliczki cechują się wyjątkowym bogactwem oprawy ikonograficznej. I trzeba przyznać, i ona wpłynęła na wyjątkowość tych opracowań, gdyż sceny, o które Hondius uzupełnił „surowe” plany Germana, charakteryzują się wyjątkową wartością jeżeli chodzi o walory artystyczne oraz poruszaną tematykę, bardzo oryginalną jak na trendy panujące w ówczesnej sztuce. Sceny prezentujące życie górników zaskakują bogactwem szczegółów oraz sposobem ujęcia – z jednej strony pełnym ekspresji, z drugiej bardzo realistycznym. Szczególnie sugestywnie przedstawiony został wygląd kopalnianych korytarzy i pomieszczeń. Poprzez umiejętne „operowanie” światłem kopalnianych kaganków oraz wyeksponowaniem elementów podkreślających perspektywę np. rzędów beczek, Hondiusowi udało się uzyskać dużą głębię obrazu z wieloma planami. Na scenach autor w niezwykła wiernością oddaje specyfikę górniczej profesji z czasów bliskich królowi Janowi III Sobieskiemu. Znawcy tematu twierdzą, że Hondius musiał wizytować wielicką kopalnię, gdyż tak realistyczne ukazanie wnętrz kopalni możliwe było tylko z autopsji.

01508X-39041-MPR-3001-b 01508X-39041-MPR-3001-a

Na E w owalnej ramie:

¦ Admirandæ ¦ SALINARUM FODINÆ, ¦ a tot annorum Centuriis, Tellure ¦ Contectæ. ¦ NUNC Adminiftrationis Illuftriflmi.et Excellmi ¦ Domini, Dni: ADAMI A CASANOW: ¦ Curiæ Regni MARESCHALCI: Borifn: ¦ Sol: Cos: Biel: Neot: Rum: Gubernatoris ¦ Anno Tertio ¦ His in tabellis ¦ Lucem aspexere. A.D. ¦ 1645

Na W w owalnej ramie:

FÆLICISSIMIS. ¦ SERENISSIMI, VICTORIOSISSIMI ¦ AUGUSTlet PACIFICI, ¦ VLADISLAI IV: Poloniar REGIS, ¦ et Mag: Ducis Lithuaniæ etc.etc ¦ AUSPICIIS. ¦ CUIUS REGNI ¦

Na S ponad widokiem kopalni przewilej:

Marin German Geometra ¦ menfuravit. ¦ Guillelmus Hondius Haga Batavus fculpsit ¦ et delineavit. ¦Cum Gratia el Privilegio.S.RM . ¦ Polonia. Specias 1645

Skala 1:3800; podziałki liniowe: „Scala hæc continent Ulnas Polonicas ¦ Ducentas et Decem„, „Skala ta ma w sobie Lokei Dwie ściey Dziesięć„, podzialka pionowa (głębinowa) w obelisku na W: „Scala ¦ continens ¦ Orgyas Centum ¦ Scala ¦ trzymająca ¦ Sto Sążni

Miedzioryt kolorowany, złocony w oficynie Van Santena, mapa szczegółowa z widokiem kopalni soli.

Mapa jest uzupełnieniem trzech planów kopalni – plan „Miasta Wieliczki”. Na arkuszu – obok właściwej mapy, znalazł się również herb Wieliczki oraz kartusze z de-dykacją dla Władysława IV i Kazanowskiego. W lewej części tego sztychu za-mieszczono herb królewski, obelisk z podziałką i opisem oraz grupę osób, wśród których znalazła się prawdopodobnie postać Marcina Germana. W dol-nej części  arkusza przedstawiono ilustracje z budynkami kopalni oraz z transportem soli

Ramka: zwykła, kolorowana
Format: a: 400×500

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 01508X-39041-MPR-3001

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)