1. LITHUA¦NIA

1. LITHUA¦NIA

1.	LITHUA¦NIA
Amsterdam 1608-1635

Cornelius Nicolai (Claesz) (1546-1609)
Hondius Jodocus (Jodoci) (Hondt, Josse de) (1563-1612)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Joannes (Johannes, Joan) (1588-1664)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)                            

00649-05059-b 00649-05059-a

Skala 1: 5000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria ¦ Lithuanica communia

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

(Atlas Minor de Gerard Mercator traduit de Latin en François… Amsterodami 1608 excusum in aedibus Judoci Hondij. Veneunt etiam apud Cornelium Nicolai, item apud Joannem Janssonium Arnhemi.) Atlas minor Gerardi Mercatoris a Jodoco Hondio plurimis aeneis tabulis actus. Amsterodami 1634 J. Janssonius.

Mapka jest zmniejszoną przeróbką mapy Litwy G. Mercatora zamieszczoną po raz pierwszy w Atlas Minor… opracowanym przez J. Hondiusza 'starszego’, geografa, rytownika i wydawcę osiadłego w 1583 roku w Londynie. W 1604 roku przejmuje on część płyt G. Mercatora i wydaje różne wersje jego atlasów. W 1612 roku J. Janssonius żeni się z córką J. Hondiusza i później przejmuje jego wydawnictwo przenosząc je do Amsterdamu tam prowadzi działalność wydawniczą wraz z synami J. Hondiusza 'starszego’ Jodocusem i Henrykiem. Pierwsze wydanie tego wydanego w zmniejszonym formacie Atlasu Minor… ukazało się w Amsterdamie, jako owoc współpracy J. Hondiusza i J. Janssoniusa przed przejęciem i przeniesieniem oficyny do Amsterdamu. Opisywana mapa pochodzi prawdopodobnie z jednego z późniejszych wydań atlasu opracowanym w języku angielskim (1635?). Cornelius Nicolai (Claesz) – główny wydawca i sprzedawca książek w Amsterdamie, z którego znanych jest wiele bardzo wczesnych katalogów. Jego wyceniony na 8 osób. katalog druków z 1609 r. (unikatowa kopia w Wolfenbüttel; kserokopia jest przechowywana w aktach) jest najstarszym zachowanym katalogiem dilera drukarek w Holandii. Opublikował książkę podróżniczą „Itinerario” autorstwa Jana Huygen van Linschotena w 1596 r. Jego akcje zostały sprzedane na aukcji w 1610 r. Po jego śmierci. Cornelis Claesz urodził się w Leuven (Belgia) i prowadził księgarnię na Damrak. Jego protestanccy rodzice uciekli z Leuven do Emden, skąd młody Cornelis podróżował przez Kolonię do Enkhuizen. Osiadł w Amsterdamie dopiero w 1578 roku, kiedy powstała protestancka rada miejska. W tym okresie Amsterdam stał się centrum informacyjnym Europy. Księgarnia Cornelisa Claesza na Damrak znajdowała się w zasięgu ręki kupców i żeglarzy. Na bieżąco informował ich o najnowszych wiadomościach i odkryciach oraz sprzedawał spektakularne dzienniki podróżnicze, takie jak relacja Willema Barentsza z podróży do Nova Zembla. Mapy morskie i niebiańskie, które opublikował, były jeszcze ważniejsze i pomogły kapitanom rozpocząć podróż z potrzebnymi informacjami. Książki i mapy w sklepie były ułożone w stosy w drewnianych szafkach. Cornelis Claesz sprzedawał także ilustracje znanych artystów, takich jak Albrecht Dürer. Jako księgarz Cornelis był członkiem Cechu św. Łukasza, będącego jednocześnie stowarzyszeniem malarzy. Po jego śmierci w 1609 r. Cornelis został pochowany w Oude Kerk (starym kościele).Na SE pod ramką ołówkiem: „Hondius 1632”. Na odwrocie tekst w języku angielskim opisujący Litwę, na E ołówkiem: „Lithuania Lit-¦-2 ¦ Mercator 1635 G – ho”.

Znak wodny: nieczytelny
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1° na E i na W, co 5° na S i na N, oznaczone w ramce wewnętrznej co 1°
Ramka: zwykła
Format: r: 133×181, p: 134×182, a: 145×187

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00649/05059

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)