1. IN HOC OPERE HAEC CONTI…

1. IN HOC OPERE HAEC CONTI NENTVR

1. IN HOC OPERE HAEC CONTI NENTVR
Rzym 1508

Beneventano (Beneventanus) Marco (1465-1522)
Cotta Giovanni (1480-1510)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Ruysch Johannes (+1533)
Wapowski (Vapovsky) Bernard (1475-1535)

GEographiæ Cl.Ptolemæi a plurimis uiris utriusq3 linguæ doctiss.

emêdata:& cû archetypo græco ab ipsis collata.

SChemata eu demonstrationibus suis correcta a Marco Beneuentano

Monacho cælestino/& Ioanne Cotta Veronensi uiris Mathematicis

consultissimis.

FIgura de proiectione spheræ in plano quæ in libro octauo desidera

batur ab ipsis nodum instaurata sed fere ad inuenta eius.n.uestigia

in nullo etiam græco codice extabant.

MAxima quantitas diery ciuitatu & distantiæ locary ab Alexandria

Egypti cuiusq3 ciuitatis:quæ in alijs codicibus no erant.

PLanisphærium Cl.Ptolemêi nouiter recognitu & diligentiss.emen/

datum a Marco Beneuentano Monacho cêlestino.

NOua orbis descriptio ac noua Oceani nauigatio qua Lisbona ad

Indicu peruenitur pelagus Marco Beneuentano monacho cæle/

stino ædita.

NOua & uniuersalior Orbis cogniti tabula Ioà.Ruysch Germano

elaborata.

SEx Tabulæ nouiter consectæ uidelicet Liuoniæ:Hyspaniæ:Galliæ.

Germaniæ:Italiæ: & Iudeæ.

   CAVTVM EST EDICTO IVLII.II. PONT. MAX.

NE Q VIS IMPRIMERE AVT IMPRIMI

FACERE A VDEAT HOC IPSVM OPVS

PENA EXCOMMVNICATIONIS LATAE SENTENTIAE

HIS Q VI CONTRA MANDATVM IVSSVMQ VE

CONARI A VDEBVNT.

ANNO VIRGINEI PARTVS

MDVIII.

ROMA

Drugie wydanie pierwszej szesnastowiecznej edycji GEOGRAFII Cl. Ptolemeusza. Pierwsze wydanie ukazało się w 1507 roku w Rzymie w tłumaczeniu Jacobo del Angelo. M Beneventano w zasadzie wzorował się na piętnastowiecznych wydaniach, dodając do nich, przy współpracy matematyka z Werony G. Cotta, dwa nowe rozdziały, całość nieco poprawiając i kontrolując. Edycja zawiera 27 map „starych” i 6 map „nowych”. Wydanie to w przeciwieństwie do wydania z 1507 roku zawiera mapę świata J. Ruyscha. Mapa Europy Środkowej zamieszczona w tej edycji opracowana została przez Beneventano na podstawie materiałów i informacji B. Wapowskiego. Opisywany egzemplarz nie zawiera map. Roman Umiastowski uzupełnił te braki współczesnymi reprodukcjami.Stron tekstu: 240, tablic (reprodukcji) 33, format: 434x303x39, oprawa twarda: karton impregnowany

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Q-75/00731/03881

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)