36. CARTE ¦ de la ¦…

36. CARTE ¦ de la ¦ RUSSIE D’EUROPE, ¦ dressée pour l’usage ¦ des Colléges ¦ 1823. ¦ A PARIS

36.	CARTE ¦ de la ¦ RUSSIE D’EUROPE, ¦ dressée pour l’usage ¦ des Colléges ¦ 1823. ¦ A PARIS
Paryż 1823

Selves Henri Antoine, Auguste (1790-1854)

00553-11886-b 00553-11886-a

Skala 1:7000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „ECHELLES„, „Werts communs de Russie„, „Lieuer communes de France de 25 au degré„, „Myriametrie

Litografia kolorowana, mapa przeglądowa

Atlas Geographique… Paris 1822-1829 chez Henri Selves.

Mapa wydana przez paryskiego wydawcę Henriegeo Selvesa, pochodzi z atlasu wydanego prawdopodobnie na Uniwersytecie Liońskim w celach dydaktycznych. Pełen tytuł atlasu: Atlas geographique dresse sous la direction du Conseil Royal de l’instruction publique pour l’usage des colleges. Ouvrage adopte pour l’enseignement public. 3eme partie, Geographie moderne actuelle. A Paris : Imprimerie de Selves fils, lithographe de l’Universite. 1823. Selves Henry, Antoine, Auguste urodził się w Montauban (Tarn-et-Garonne) 2 lipca 1790 roku. Jego ojciec był prawnikiem w parlamencie Tuluzy, a następnie po wyborze na posła do Rady Pięciuset został mianowany przez sędzia Bonaparte na dworze Sekwany; zwolniony w 1811 r. odznaczał się szczególną aktywnością i duchem walki jako prawnik. On sam jest prawnikiem z wykształcenia. Zostanie zastępcą Seine-et-Marne, a następnie radnym generalnym w latach 1837-1839. Zmarł 14 października 1854 w Charenton. Właściciel rolnik od 1823 r. w posiadłości Passy w Chevry-Cossigny, chce założyć w swojej posiadłości „zakład litograficzno-agronomiczny, mający na celu upowszechnianie jednocześnie elementów nauki i pojęć rolniczych wśród mieszkańców wsi”. Chce drukować broszury po niskich cenach dzięki prasom, które chce wywieźć z Paryża po uzyskaniu przeniesienia jego paryskiego patentu. Nadal drukuje broszury i mapy edukacyjne. Jednocześnie buduje projekt powszechnego i stopniowego systemu edukacji rolniczej połączonej z szkolnictwem podstawowym. Instytucje będące konsekwencją lub mogące przyczynić się do sukcesu rolnictwa (1838). Opatentował urządzenie do formowania kul ziemskich wklęsłych i niebiańskich wypukłych, proste i ekonomiczne. Na NW kartusz tytułowy – okrąg, poza tytułem tekst: „Imp.rie de Selves fils, lithographe de l’Université, rue des Lions S’Paul, Nº. 14.”, opisane strony świata: NORD, SUD. Na odwrocie na E ołówkiem: „Roussie d’Europe„.

Rzeźba: kreski
Osiedla: kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, makroregiony, 2-st osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 5°
Ramka: zwykła:
Format: r: 421×328, a: 479×370

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00553/11886

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)