About us

Kolekcja starych map

Rapperswilska Kolekcja Map powstała z darów kolekcjonerów prywatnych oraz zakupów.

Pomysł opracowania kompletnego katalogu zbiorów kartograficznych Biblioteki Muzeum Polskiego w Rapperswilu zrodził się w połowie lat osiemdziesiątych po przekazaniu Muzeum Polskiemu przez Panią Joannę Umiastowską wspaniałej kolekcji kartograficznej swego męża. Już wcześniej w bibliotece znajdowało się kilkadziesiąt map podarowanych Muzeum przez Tadeusza Szmitkowskiego i innych sporadycznych ofiarodawców, których niestety nie udało się zidentyfikować. Osobami, które znacznie przyczyniły się do powstania rapperswilskiej kolekcji są niewątpliwie Jan Nowak Jeziorański z Waszyngtonu, który skłonił Romana Umiastowskiego do zapisania Rapperswilowi swej wspaniałej kolekcji. Sam podarował nam kilka wspaniałych map prezentowanych wśród zbiorów Państwa Jadwigi i Jana Nowaków ulokowanych we wspaniałych pomieszczeniach kamienicy “Burghof” przyległych do czytelni biblioteki Muzeum Polskiego. Adam Heymowski ze Sztokholmu przekazywał nam za życia systematycznie odnalezione przez siebie w Szwecji mapy dotyczące ziem polskich.

Maps catalogue