Świat, Europa i Sarmacja Europejska

PRÆFECTURA LUGDUNENSIS GENERALIS , in qua Specialis eius AGER; ut et FORENSIS, ALVERNIENSIS, ¦ et MARCHIANENSIS BORBONIUSQUE DUCATUS. Ex officina GERARDI et LEONARDI VALK. Cum Privilegio.

Valk Gerard (1650-1726)

Valk Leonard (1675-1755)Amsterdam 1680

01035-38453-a-ico01035-38453-b-ico

   

Skala przybliżona: 1:200000, podziałki liniowe w na NE w ramce: „Milliaria Gallica Communia”, „Milliaria Germanica Communia”.

Miedzioryt kolorowany

Orbis Terrarum, Amsterdam 1680

Mapa pochodzi z amsterdanskiego wydania Atlasu: Orbis Terrarum. Opracowanego przez Gerarda – ojca i Leonarda – syna Valków. Gearard we współpracy z Schenkiem zalożył oficyne wydawniczą w Amsterdamie w drugiej połowie XVII wieku. Po nabyciu części płyt miedzianych od Blaeu’a i Janssona wydawał własne atlasy i mapy ulotne. W 1726 roku dołączył jego syn Leonard. Współprca ojca i syna była najbardziej owocnym okresem w działalności oficyny. Na NW w ramce legenda: „URBES CELEBRES”, „Urbes”, „Urbes Minores”, „Archiepiscopatus”, „Episcopatus”, „Academiae”. Między ramkami opisane strony świata: „SEPTENT.”, „MERIDIO.”, „Orient.”, „Occident”. Na odwrocie, ołówkiem na NE: „2. Dar Michał Potulicki ¦ I/II/6 ¦ XII94”, piórem: „23”.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  zarys, sygnatura 5-cio stopniowa, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa prowincje, makroregiony, mezoregiony, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 10’, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 5'.

Siatka:  geograficzna

Odwzorowanie:  pseudowalcowe

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 474x588, p: 493x592, a: 540x628

Kolekcja:  Michał Hrabia Potulicki

Nr katalogu CRP: Fax01035-38453