Świat, Europa i Sarmacja Europejska

L' EUROPE MODERNE ¦ avec ses Divisions Politiques.

Paryż (1800)

 

00535-11868-a-ico00535-11868-b-ico

Skala 1:10000000; skala przybliżona

Akwaforta kolorowana, mapa historyczna.

Mapa przedstawia podział administracyjny Europy po trzecim rozbiorze Polski. Oznaczone szlaki bitew Karola Gustawa XII, króla Szwecji, oraz kampanii Napoleona zakończonej bitwa pod Austerlitz. Opisy państw, oraz poza treścią mapy liczne teksty historyczne. Na SW w ramce tytuł z legendą opisującą podział polityczny Polski po trzecim rozbiorze, oraz szlaki bitewne. Na odwrocie ołówkiem: "8 ¦ 5".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, osiedla

Ramka:  pojedyncza

Format:  r: 456x642, p: 466x(650?), a:530x706

Kolekcja:  Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: Fax00535-11868