Świat, Europa i Sarmacja Europejska

CARTE DES ESTATS ¦ DE SUEDE, DE DANNEMARQ, ET DE POLOGNE, ¦ sur la Mer Baltique ¦ Pour fervier a l'Intilligence des affaires des Couronnes du Nord ¦ ou se trouvent encore ¦ LES ESTATS DE LA COURONNE DE POLOGNE L'EMPIRE

D'ALLEMAGNE, ¦ ET LES XVII. PROVINCES DE PAYS BAS. ¦ Avec des Routes de Paris dans tous ces Estats. ¦Par N. de Fer. Geographe de Monseigneur le Dauphin. ¦   A Paris chez l'Autheur dans l'Isle du Palais sur le Quay de l'Orloge a la Sphere Royale ¦ Avec Privilege du Roy 1700.

 

Dauphin de

Delisle (De L'Isle) Guillaume (Insulanus) (1675-1726)

Fer Nicolas de (1646-1720)

Loon Herman van (~1649-~1710)

Monseign de                                                                                      Paryż 1700-1705

00323-36818-a-ico00323-36818-b-ico

Skala 1:4200000; Skala przybliżona, podziałka liniowa w ramce wewnętrznej: "Echelle de 60. Lieües d'une heure de Chemin"

Miedzioryt czarno-biały, kolorowane granice, mapa ogólnogeograficzna.

L'Atlas curieux ou Monde représenté dans des cartes générales et particulières du ciel et la terre... par N. de Fer. A Parys 1700 - (1705) chez L'Auteur.

Wschodni arkusz dwuarkuszowej mapy krajów europejskich wokół basenów Morza Bałtyckiego i Morza Północnego (patrz mapa 00533/11866). Mapa rytowana przez H. van Loon'a, rytownika i wydawcę działającego w Amsterdamie, a po roku 1686 w Paryżu. Pracował dla de Fer'a, De Lisle i Nolina. De Fer, francuski geograf i wydawca, jego oficyna przeszła w ręce J. F. Bernarda i G Daneta. Opisane strony świata: Orient ou Est, Septentrio ou Nord, Occident ou West, Meridies ou Sud. Na SE ręcznie: "3". Na odwrocie Na W: "N. 3".

Znak wodny:  winne grona i nieczytelny napis

Osiedla:  kółka, sygn. obrazkowa

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Odwzorowanie: stożkowe

Siatka:  geografichna

Komunikacja:  drogi, szlaki wodne

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, województwa, 2-st. osiedla

Ramka:  zwykła, między ramkami opisane współrzędne geograficzne następujących miejscowości: Wien, Gdańsk, Kraków Warszawa, Paryż, Kopenhaga, Sztokholm,  na SE autograf: "H. van Loon Sculp."

Format:  r: 439x353, p: 442x357, a: 537x393

Kolekcja:  Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: Fax00323-36818