Ukraina

POLONIA PARTE ORIENTALE Dedicata ¦ All'Illmo:, et Eccmo: Sr: ¦ FRANCESCO CORNARO, ¦ Procuratore di S. Marco, ¦ Ambasciatore Straordinario ¦ della Serenissima ¦ Republica di Venetià ¦ alla Santità di N. S. ¦ ALESSANDRO VIII. ¦ Dal P. Cosmografo ¦ Coronelli

Coronelli Vincenzo (Vicenzo) Maria (1650-1718)Wenecja 1696

00629-05039-a-ico00629-05039-b-ico

  

Skala 1:2000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "Scala", "Miglia d'Italia", "Leghe di Polonia". "Leghe di Germania".

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Atlante Veneto, nel quale si Contiene la descrittione ... degl' Imperij, Regni, Provincie e Stati dell' Universo ... Opera e studio del Padre Maestro Coronelli, Min: Convent; Cosmografo della Serenissima Republica, e Professore di Geografia nell' Università di Venetia. Ad uso dell' Academia Cosmografia degli Argonauti. In Venetia ... A spese dell' Autore ... MDCXCI ... MDCLXXXXVI

Mapa Ukrainy opracowana i wydana przez włoskiego geografa V. M. Coromelliego w Wenecji. Wenecki geograf, franciszkanin Coronelli był również producentem globusów. W 1680 roku założył pierwsze towarzystwo geograficzne: "Academia Cosmografica degli Argonauti". Opisane strony świata: Settentrione, Mezzo Giorno, Oriente, Occidente. Na SE ołówkiem: "P. Coronelli". Na odwrocie na NW: "134", na NE: "Polonia".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, makroregiony, państwa, prowincja, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10'.

Ramka:  zwykła

Format:  r: 597x454, p: 607x461, a: 685x504

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00629-05039