Ukraina

Typus Generalis ¦ UKRAINÆ ¦ sive ¦ PALATINATUM PODO:¦LIÆ, KIOVIENSIS ¦ et Braczlawiensis terras ¦ nova delineatione ¦ exhibens.

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Janssonius-Waesberger (Waesburg) Heirs Johannes (1620-1681)

Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)

Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (XVII w.)Amsterdam 1680

00080-04919-a-ico00080-04919-b-ico

  

Skala 1:1600000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "Schalæ", "Milliaria Oeranica", "Milliaria Polonica", "Milliaria Germanica", "Milliaria Italica", "Lencæ Gallicæ", "Milliaria Moscovitica".

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

The ¦ English ¦ Atlas. ¦ Volume I. ¦ CONTAINING A ¦ DESCRIPTION ¦ OF ¦ POLAND. kolofon: OXFORD, ¦ Printed at the THEATER, for Joh. Jansonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers ¦ in Amsterdam MDCLXXX.

Przeróbka mapy Ukrainy J. Janssoniusa wykonana przez J. J. Waesbergera i zamieszczona w atlasie M. Pitta. Kartusze: tytułowy ozdobny z herbem Polski, skalowy skromny, legenda skromny, legenda: "Signorum vel Characterum declaratio.", "Urbs Antiqum Christianum, Oppidum Turcæ, Pagus, Ruinæ, Fous, Flumon, Signum quo Flumen decurerit, Pagi Tartarum Homaijbiorum, Mous, Molendinum, B Transitus" tekst na N: "Aodni 1649 dezi July Lojowogrod, D.V. Sub hoc Sig. ¦ Princes Janussius Radziwil Lithuanie Generalis,. ¦ Triginta Sex Millia Cosacorum Rebellium pro-¦sligavit: Ducemaque eorum Michælem Krayczewski cæpit." tekst na S: "Ex officina Janssonio-Wæsbergina, et Mosis Pitt". Między ramkami opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie na SE ołówkiem: "Ukraina ¦ Pitt ¦1".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa 2-st. kółka

Hydrografia:  rzeki

Komunikacja:  przeprawy, trakty

Odwzorowanie:  trapezoidalne

Siatka:  geograficzna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 12'

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 422x537, 428x542, a: 523x637

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00080-04919