Ukraina

Typus Generalis ¦ VKRAINÆ ¦ sive ¦ PALATINATUM PODO:¦LIÆ, KIOVIENSIS ¦ et Braczlawiensis terras ¦ nova delineatione ¦ exhibens.

Homann (Homanno) Jan (Johan) Chrzciciel (Baptist) (1663-1724)

Schenk Peter (Petrum, Pieter) senior (1645-1715)

Valk Gerard (Gerardum) (1650-1726)Amsterdam (1670?)

00089-04928-a-ico00089-04928-b-ico

  

Skala 1:1600000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "Schalæ", "Milliaria Oeranica", "Milliaria

Polonica", "Milliaria Germanica", "Milliaria Italica", "Lencæ Gallicæ", "Milliaria Moscovitica"

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Atlas minor sive totius orbis terrarum contracta delineatio Joh. Bapt. Homann sculpsit. Norimbergae [1670].

3 kartusze i teksty. Kartusze: Tytułowy ozdobny z herbem Polski, skalowy skromny, legenda skromny. Legenda: "Signorum vol Characterum declaratio", "Urbs Antiquum Christianum, Oppidum Turcæ, Pagus, Ruinæ, Fous, Flumon, Signum quo Flumen decurerit, Pagi Tartarum Homaijbiorum, Mous, Molendum, B Trasnsitus", tekst na N: "A o dni 1649 de zi July Lojowogrod, D.V.Sub hoc Sig. Princes Janussius Radzivil Lithuaniæ Generalis, Trigonta Sex Millia Cosacorum Rebellium prosligavit: Ducemque eorum Michælem Krayczewski cæpit.", tekst na S: "Pen- ses Germardum Valk et Petrum Scenk". Mapa oprawiona za szkłem, na odwrocie ołówkiem: "Dar Wojciecha Pułaskiego, Basel 1983". Strony świata opisane między ramkami: Septentrio, Meridies, Oriens Occidens.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa 2-st. kółka

Hydrografia:  rzeki

Komunikacja:  przeprawy, trakty

Odwzorowanie:  ortograficzne

Siatka:  geograficzna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 12'

Ramka:  zwykła

Format:  r: 421x538, p: 426x540, a: 477x588

Kolekcja:  Wojciech Pułaski

00089/4928

Nr katalogu CRP: Fax00089-04928