Ukraina

UKRAINÆ PARS. ¦ QUÆ ¦ KIOVIA PALATINATUS ¦ Vulgo dicitur. ¦ Per Guilhelmum le Vaßeur de Beauplan ¦ S. R. M. Poloniæ Architectum militarem etc. ¦ AMSTELODAMI EX OFFICINA P. MORTIER

Beauplan (de) le Vasseur Guillaume (1595-1685)

Homann (Homanno) Jan (Johan) Chrzciciel (Baptist) (1663-1724)

Mortier Pierre (1661-1711)Amsterdam 1662-1758

00615-11948-a-ico00615-11948-b-ico

  

Skala 1:500000; skala przybli¿ona, podzia³ki liniowe: "Milliaria Polonica", "M. Ocrenica", "M. Germanica"

Miedzioryt czarno-biały, mapa szczegółowa.

Totius globi terraquei atlas... Amsterdam 1662-1758 Joh. Bapt. Homanno

Mapa Księstwa Bracławskiego opracowana na podstawie materiałów le Vasseur de Beauplan'a przez J. Blaeu'a i zamieszczona w atlasie J. B. Homanna wydanym w wydawnictwie P. Mortier'a w Amsterdamie. P. Mortier, amsterdamski wydawca i księgarz zajmował się wydawaniem prac słynnych kartografów (Jaillot, Sanson, de Wit, Homann...), J. B. Homann grawer i księgarz założyciel i właściciel słynnego wydawnictwa w Norymberdze, geograf cesarski i członek Pruskiej Królewskiej Akademii Nauk. V. G. Beauplan, normandzki inżynier wojskowy działający w służbie Króla Polskiego, autor szczegółowej mapy Ukrainy i Królestwa Polskiego. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens Occidens. Na odwrocie na SE ołówkiem: "Amsterdam ¦ Beauplan ¦ Mortier ¦ Mortier ¦ Bracław", na NE ręcznie: "27".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  4-st sygnatura, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna    Komunikacja: drogi, przeprawy wodne

Nazewnictwo:  hydrografie, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 20', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1'

Ramka:  zwykła

Format:  r: 451x579, p: 455x5582, a: 544x649

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00615/11948