Ukraina

TAVRICA CHERSONESUS, ¦ Nostra ætate ¦ PRZECOPSCA, ¦ et GAZARA dicitur.

Mercator [Kremer, Cramer] Gerard (Gerhard) (1512-1594)Amsterdam 1667

00612-11945-a-ico00612-11945-b-ico

  

Skala 1:2300000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Milliaria Germanica"

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Le grand Atlas ou cosmographie Blaviane... Jean Blaeu. A Amsterdam 1667 chez Jean Blaeu.

Przeróbka mapy południowej Ukrainy G. Mercatora wykonana prawdopodobnie przez J. Blaeua i zamieszczana w kilku wydaniach jego atlasu. Na odwrocie na E tekst: "CHERSONESVS ¦ TAURICA, ¦ ET ¦ TARTARIA PRÆCOPIENSIS, ¦ VEL CRIMEA.", na SE pod tekstem: "A", "Partes Orient, Europć ad Austrum.", na NE numer strony: "1", na NW numer strony: "2", tekst: "CHERSONESVS TAURICA"

Rzeźba:  kopczyki skalowane

Osiedla:  sygnatura nieregularna

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 2-st osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10' na S i na N oraz co 5' na E i na W

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 378x494, p: 383x492, a: 523x611

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00612-11945