Ukraina

Typus Generalis ¦ VKRAINÆ ¦ sive ¦ PALATINATUM PODO:¦LIÆ, KIOVIENSIS ¦ et Braczlawiensis terras ¦ nova delineatione ¦ exhibens.

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)Amsterdam 1647-1657

00577-11910-a-ico00577-11910-b-ico

  

Skala 1:1600000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "Schalæ", "Milliaria Oeranica", "Milliaria Polonica", "Milliaria Germanica", "Milliaria Italica", "Lencæ Gallicæ", "Milliaria Moscovitica".

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Novus atlas absolutissimus. Das ist generale Welt-Beschreibung... Amstelodami 1647-57 apud Joannem Janssonium.

Mapa Ukrainy opracowana i wykonana przez J. Janssoniusa na podstawie mapy Beauplana. Kartusze: tytułowy ozdobny z herbem Polski, skalowy skromny, legendy skromny; legenda: "Signorum vel Characterum declaratio", "Vrbs Antiqum Christianum, Oppidum Turcæ, Pagus, Ruinæ, Fous, Flumon, Signum quo Flumen decurerit, Pagi Tartarum Homaijbiorum, Mous Molendinum, B Transitus" Między ramkami opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na N poza ramką ołówkiem: "350", na S pod ramką: "350"

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa 2-st. kółka

Hydrografia:  rzeki

Komunikacja:  przeprawy, trakty

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 12'

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 420x537, p: 427x541, a: 479x600

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00577-11910