Ukraina

Delineatio Generalis. ¦ CAMPORUM DESERTORUM ¦ vulgo ¦ UKRAINA ¦ Cum adjacentibus Provinciis ¦ Bono publico erecta ¦ per ¦ Guilhelmum le Vasseur ¦ de Beauplan ¦ S. R. M. tis Architectum militarem ¦ et Capitaneum.

Beauplan (de) le Vasseur Guillaume (1595-1685)

Hondius Wilhelm Willem (Guilielmus) (1597-1660)Gdańsk 1648

00625-05035-a-ico00625-05035-b-ico

  

Skala 1:2000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "Schalæ", "Milliaria Ocrenica", "M. Polonica", "M. Germanica", "Leucæ Gallicæ", "M. Italica", "M. Moscovitica"

Akwaforta czarno-biała, mapa ogólnogeograficzna

Mapa generalna Ukrainy wykonana przez Beauplana na podstawie jego wcześniejszego dzieła - mapy specjalnej. Mapę tą ukończył w 1647 roku i przekazał W. Hondiuszowi do wygrawerowania. W. Hondiusz, holenderski rytownik pracujący w Gdańsku , zasłynął przede wszystkim pracami wykonywanymi dla Beauplana. Na SW pod kartuszem tytułowym tekst: "Cum Privilegio S. R. Mtis Polonia et: ¦ S. R. Mtis Sculpt: Guilhelmus Hondius Fecit. Gedani. 1648.", w treści cztery teksty historyczne: "Le Graveur au Lecteur...", "V. Sub hoc Signo...", "NB¦ Tractus ille... ", "Chaleographus lectori...", na NE w treści legenda 18 elementów antropo- i fizycznogeograficznych w kartuszu z aniołkami: "Signorum vel Caracterum declaratio", opisane strony świata: Meridies, Septentrio, Occidens, Oriens., mapa wykonana w orientacji południowej. Na odwrocie na SE ołówkiem: "Beauplan", "Gdansk 1548 ¦ 1 wyd. ¦ Cenna mapa"

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  4-st sygnatura, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna    Komunikacja:  drogi, szlaki wędrowne

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, makroregiony, 3-st osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 6' na W i na E, co 12' na S i na N.

Ramka:  zwykła

Format:  r: 427x553, p: 430x555, a: 432x559

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00625-05035